Maria Burrel explica que les esmenes que la formació liberal ha presentat tenen en les polítiques socials i el suport a l’esport base els seus principals eixos

Lleida, 26 de novembre de 2021. El grup de Ciutadans a la Diputació de Lleida presenta les seves esmenes al Pressupost de l’any 2022. Aquestes esmenes van acompanyades d’unes consideracions bàsiques que la formació taronja considera essencials a l’hora de gestionar diners públics: transparència i bona gestió.

En total, la formació taronja ha presentat 6 consideracions bàsiques i 11 esmenes a les que “qualsevol govern que es consideri demòcrata hauria de donar suport, perquè són la plasmació de bona gestió, sense connotacions partidistes. Son propostes amb un únic objectiu: la utilitat”, ha manifestat Burrel.

Les propostes tenen dues premisses bàsiques per Ciutadans: “s’han de rebaixar les partides destinades a propaganda, que sumen prop de 3 milions d’euros i aquelles que es dediquen a finançar a la Generalitat. La Diputació no ha de pagar els chiringuitos ni suplir les obligacions de la Generalitat. Hi ha moltes partides compromeses en convenis, un descarat repartiment de pressupost entre els socis de govern. Les nostres esmenes canviarien el destí de molts milions d’euros, que arribarien a qui han d’arribar: al ciutadà” ha explicat la portaveu de Cs Lleida.

Les esmenes de Ciutadans sumen més de 2’5M d’euros destinats a millorar les polítiques socials, “cofinançament dels llibres de text per les famílies, programes per joventut i per l’esport base, accions per atendre la salut mental i per prevenir el suïcidi, que és una altra de les propostes que hem presentat amb la voluntat d’impulsar un Pla Provincial”,  tal com explica la portaveu del grup.

També s’hi inclouen partides pel manteniment i restauració del patrimoni arquitectònic, per les obres de modernització del Canal de Pinyana i per impulsar projectes emprenedors per a les dones del mon rural. Segons Burrel, Ciutadans aposta també per les necessitats reals que tenen els ajuntaments d’arreu de la província amb la manca de secretaris, interventors i de la resta de personal dels consistoris i, per això, ha previst un fons per una borsa de treball de la que es puguin nodrir els ajuntaments més petits  “per evitar les contractacions de personal per urgència, la qual cosa és il·legal”. També s’ha previst una partida específica pels cursos d’extensió universitària per als graduats que opositaran per ser funcionaris d’habilitació nacional i que es va aprovar al Ple el mes d’octubre.

Más políticas sociales y menos gasto en propaganda, las propuestas de Ciudadanos en la Diputación de Lleida

Maria Burrel explica que las enmiendas que la formación liberal ha presentado tienen en las políticas sociales y el apoyo al deporte base sus principales ejes

Lleida, 26 de noviembre de 2021. El grupo de Ciudadanos en la Diputación de Lleida presenta sus enmiendas en el Presupuesto del año 2022. Estas enmiendas van acompañadas de unas consideraciones básicas que la formación naranja considera esenciales a la hora de gestionar dinero público: transparencia y buena gestión.

En total, la formación naranja ha presentado 6 consideraciones básicas y 11 enmiendas a las que “cualquier gobierno que se considere demócrata tendría que apoyar, porque son la plasmación de buena gestión, sin connotaciones partidistas. Son propuestas con un único objetivo: la utilidad”, ha manifestado Burrel.

Las propuestas tienen dos premisas básicas para Ciudadanos: “se tienen que rebajar las partidas destinadas a propaganda, que suman cerca de 3 millones de euros y aquellas que se dedican a financiar en la Generalitat. La Diputación no tiene que pagar los chiringuitos ni suplir las obligaciones de la Generalitat. Hay muchas partidas comprometidas en convenios, un descarado reparto de presupuesto entre los socios de gobierno. Nuestras enmiendas cambiarían el destino de muchos millones de euros, que llegarían a quien tienen que llegar: al ciudadano” ha explicado la portavoz de Cs Lleida.

Las enmiendas de Ciudadanos suman más de 2’5M de euros destinados a mejorar las políticas sociales, “cofinanciación de los libros de texto para las familias, programas para la juventud y para el deporte base, acciones para atender la salud mental y para prevenir el suicidio, que es otra de las propuestas que hemos presentado con la voluntad de impulsar un Plan Provincial”, tal como explica la portavoz del grupo.

También se incluyen partidas para el mantenimiento y restauración del patrimonio arquitectónico, para las obras de modernización del Canal de Pinyana y para impulsar proyectos emprendedores para las mujeres del mi rural. Según Burrel, Ciudadanos apuesta también por las necesidades reales que tienen los ayuntamientos de toda la provincia con la carencia de secretarios, interventores y del resto de personal de los consistorios y, por eso, ha previsto un fondo para una bolsa de trabajo de la que se puedan nutrir los ayuntamientos más pequeños “para evitar las contrataciones de personal por urgencia, lo cual es ilegal”. También se ha previsto una partida específica para los cursos de extensión universitaria para los graduados que opositarán para ser funcionarios de habilitación nacional y que se aprobó al Pleno el mes de octubre.