La regidora de Cs, Maria Burrel, expressa que els matolls i les males herbes omplen tots els racons de la ciutat i Lleida es troba en un estat de total abandonament.

Lleida, 10 de maig de 2022.- El grup de Ciutadans a l’Ajuntament de Lleida demana que l’equip de Govern tingui mes cura dels espais verds de Lleida. La regidora de Ciutadans, Maria Burrel, ha expressat que “els matolls y les herbes omplen la ciutat, amb voreres i escocells totalment abandonats, sense manteniment, igual que els jardins de la ciutat”. En aquest sentit, Burrel ha afegit que “Lleida no s’ha de convertir en una selva” i que els veïns mereixen que es tingui cura dels carrers de la ciutat i dels seus espais verds.

El grupo municipal de Ciudadanos pide al gobierno de la Paeria que mejore la conservación de los espacios públicos en las calles de Lleida

La concejal de Cs, Maria Burrel, expresa que los matorrales y las malas hierbas llenan todos los rincones de la ciudad y Lleida se encuentra en un estado de total abandono.

Lleida, 10 de mayo de 2022.- El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lleida pide que el equipo de Gobierno cuide de los espacios verdes de Lleida. La concejal de Ciudadanos, Maria Burrel, ha expresado que “los matorrales y las hierbas llenan la ciudad, con aceras y alcorques totalmente abandonados, sin mantenimiento, igual que los jardines de la ciudad”. En este sentido, Burrel ha añadido que “Lleida no se tiene que convertir en una selva” y que los vecinos merecen que se cuiden las calles de la ciudad y sus espacios verdes.