L’equip de govern no respon a les preguntes de la oposició sobre una factura pagada a la presidenta de la Diputació de Tarragona i vol aprovar una modificació pressupostaria de més de 60 milions d’euros

Lleida, 4 d’abril de 2022. La portaveu de Ciutadans a la Diputació de Lleida, Maria Burrel, denuncia la opacitat i la falta de transparència per part de l’equip de govern en relació a les preguntes que formula la oposició. Ciutadans va detectar que al mes de novembre de l’any passat se li van pagar bitllets de tren a la presidenta de la Diputació de Tarragona i a la seva cap de gabinet.

Volem saber perquè els ciutadans de Lleida hem de pagar els bitllets de tren de Tarragona a Madrid de la presidenta de la Diputació de Tarragona i la seva cap de gabinet, i per aquest motiu vam formular aquesta pregunta a la comissió de finances. Hem rebut resposta a altres preguntes que vam realitzar però, precisament aquesta, l’han ignorat. Es tracta d’una clara falta de transparència en la gestió dels diners públics. Aquest és un assumpte trèmol que ens fa sospitar. Hem insistit en la pregunta al darrer Ple de la corporació i tampoc hem obtingut resposta encara.”, ha manifestat la diputada liberal.

Per altra banda, la diputada de Cs ha demanat explicacions sobre la modificació i suplements de crèdits pressupostaris del 2022 i a càrrec del romanent de tresoreria del 2021 només un més després d’haver-se aprovat el pressupost i sense que encara s’hagi procedit a aprovar la liquidació del pressupost de l’any 2021. “Volem saber quines son les veritables raons per haver de dur a terme ara tres modificacions pressupostaries de més de 60 milions d’euros. Sens dubte, la manca de previsió de finançament per a despeses no contemplades al pressupost, és senyal, un cop més, de mala gestió política de l’equip de govern de ERC i JxCat”.

El grupo de Ciudadanos en la Diputación de Lleida denuncia la falta de transparencia y de previsión del equipo de gobierno al haber detectado posibles gastos sospechosos


El equipo de gobierno no responde a las preguntas de la oposición sobre una factura pagada a la presidenta de la Diputación de Tarragona y quiere aprobar una modificación presupuestaría de más de 60 millones de euros


Lleida, 4 de abril de 2022. La portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Lleida, Maria Burrel, denuncia la opacidad y la falta de transparencia por parte del equipo de gobierno en relación a las preguntas que formula la oposición. Ciudadanos detectó que en el mes de noviembre del año pasado se le pagaron billetes de tren a la presidenta de la Diputación de Tarragona y su jefa de gabinete.


“Queremos saber por qué los ciudadanos de Lleida tenemos que pagar los billetes de tren de Tarragona a Madrid de la presidenta de la Diputación de Tarragona y su jefa de gabinete, y por este motivo formulamos esta pregunta a la comisión de finanzas. Hemos recibido respuesta a otras preguntas que realizamos pero, precisamente esta, la han ignorado. Se trata de una clara falta de transparencia en la gestión del dinero público. Este es un asunto velado que nos hace sospechar. Hemos insistido en la pregunta al último Pleno de la corporación y tampoco hemos obtenido respuesta todavía”, ha manifestado la diputada liberal.


Por otro lado, la diputada de Cs ha pedido explicaciones sobre la modificación y suplementos de créditos presupuestarios del 2022 y a cargo del remanente de tesorería del 2021 solo un más después de haberse aprobado el presupuesto y sin que todavía se haya procedido a aprobar la liquidación del presupuesto del año 2021. “Queremos saber las verdaderas razones para tener que llevar a cabo ahora tres modificaciones presupuestarías de más de 60 millones de euros. Sin duda, la
falta de previsión de financiación para gastos no contemplados en el presupuesto, es señal, una vez más, de mala gestión política del equipo de gobierno de ERC y JxCat”.