El partit liberal proposa un Pla Local de Relleu Generacional per atreure talent, emprenedoria, fomentar la creativitat, crear ocupació i noves idees de negoci que dinamitzaran Lleida

Lleida, 23 de març de 2022.- Atraure talent, fomentar l’emprenedoria, crear nous llocs de treball i evitar el tancament de negocis a Lleida són les línies principals del Pla Local de Relleu Generacional i Successió de treballadors que presentarà Ciutadans a l’Ajuntament de Lleida en un context on, tal i com apunta el partit liberal, Lleida ha patit un tancament de negocis que eren històrics a la ciutat mentre l’equip de govern restava inactiu.

No podem abandonar els autònoms i petits empresaris de la nostra ciutat, que són els que ens ofereixen serveis i generen activitat econòmica”, ha apuntat la regidora de Ciutadans, Maria Burrel, que ha explicat que ha mantingut un seguit de trobades amb diversos comerciants de la ciutat, que han posat de relleu la dificultat en què es troben cada dia, molts d’ells treballant a pèrdues i sense poder contractar nous treballadors. Per això Ciutadans reclama mesures que siguin útils i beneficioses pels autònoms i petits empresaris, com una baixada massiva d’impostos o incentius per a la contractació.

El Pla Local de Relleu Generacional i Successió de treballadors que presentarà Ciutadans integra un seguit de propostes per facilitar la transmissió de negocis en funcionament i evitar la decadència d’un negoci sense successió empresarial, a més de fomentar la contractació, la retenció de talent i la creació de nous negocis. En aquest sentit, des del partit liberal han apuntat que el tancament de negocis comporta pèrdues econòmiques i socioculturals, doncs alguns dels comerços que tanquen formen part de la tradició de Lleida i en són un emblema, i a més d’això, és important facilitar-ne la transmissió perquè una empresa establerta “permet comptar amb clients ja fidelitzats” i compta amb una bona relació amb proveïdors i un seguit de contractes ja establerts. També cal pensar en els treballadors, apunten els liberals, ja que són part del negoci i perdrien el seu lloc de treball en cas que aquest tanqués.


Ciudadanos quiere poner freno al cierre de negocios sin sucesión empresarial

El partido liberal propone un Plan Local de Relevo Generacional para atraer talento, emprendimiento, fomentar la creatividad, crear ocupación y nuevas ideas de negocio que dinamizarán Lleida

Lleida, 23 de marzo de 2022.- Atraer talento, fomentar el emprendimiento, crear nuevos puestos de trabajo y evitar el cierre de negocios en Lleida son las líneas principales del Plan Local de Relevo Generacional y Sucesión de trabajadores que presentará Ciudadanos al Ayuntamiento de Lleida en un contexto donde, tal y como apunta el partido liberal, Lleida ha sufrido un cierre de negocios que eran históricos en la ciudad mientras el equipo de gobierno restaba inactivo.

No podemos abandonar a los autónomos y pequeños empresarios de nuestra ciudad, que son quienes nos ofrecen servicios y generan actividad económica”, ha apuntado la regidora de Ciudadanos, Maria Burrel, que ha explicado que ha mantenido una serie de encuentros con varios comerciantes de la ciudad, que han puesto de relevo la dificultad en que se encuentran cada día, muchos de ellos trabajando a pérdidas y sin poder contratar a nuevos trabajadores. Por eso Ciudadanos reclama medidas que sean útiles y beneficiosas para los autónomos y pequeños empresarios, como una bajada masiva de impuestos o incentivos para la contratación.

El Plan Local de Relevo Generacional y Sucesión de trabajadores que presentará Ciudadanos integra una serie de propuestas para facilitar la transmisión de negocios en funcionamiento y evitar la decadencia de un negocio sin sucesión empresarial, además de fomentar la contratación, la retención de talento y la creación de nuevos negocios. En este sentido, desde el partido liberal han apuntado que el cierre de negocios comporta pérdidas económicas y socioculturales, pues algunos de los comercios que cierran forman parte de la tradición de Lleida y son un emblema, y además de esto, es importante facilitar la transmisión porque una empresa establecida “permite contar con clientes ya fidelizados” y cuenta con una buena relación con proveedores y una serie de contratos ya establecidos. También hay que pensar en los trabajadores, apuntan los liberales, puesto que son parte del negocio y perderían su puesto en caso de que este cerrara.