El partit liberal defensa que s’han de valorar les condicions climàtiques de cada zona en lloc de implementar criteris únics

Lleida, 18 d’octubre de 2022.Maria Burrel, portaveu de Ciutadans a la Diputació de Lleida explica que a Cs “estem molt preocupats per la vaguetat de les informacions que el Govern d’Espanya ha fet públiques i temem que un cop més siguin improvisacions sense estar recolzades per criteris tècnics. No pot ser que a províncies amb tanta diferència climàtica com Barcelona i Lleida se les imposin les mateixes mesures climàtiques a adoptar.” 

La formació taronja considera que el Govern d’Espanya, “una vegada i altra pren decisions sense fonament científic ni tècnic, que perjudica a més famílies, autònoms i empreses de les que beneficia. La classe mitja treballadora espanyola cada dia veu com només fa que pagar impostos però sempre queda al marge de qualsevol ajut. Són els coneguts com a súper pagadors, famílies que mantenen l’Estat de benestar però que mai se’n beneficien.”

 

El partido liberal defensa que se tienen que valorar las condiciones climáticas de cada zona en lugar de implementar criterios únicos

Lleida, 18 de octubre de 2022. – Maria Burrel, portavoz de Ciutadans en la Diputación de Lleida explica que en Cs “estamos muy preocupados por la vaguedad de las informaciones que el Gobierno de España ha hecho públicas y tememos que una vez más sean improvisaciones sin estar apoyadas por criterios técnicos. No puede ser que a provincias con tanta diferencia climática como Barcelona y Lleida se las impongan las mismas medidas climáticas a adoptar.”

La formación naranja considera que el Gobierno de España, “una vez y otra toma decisiones sin fundamento científico ni técnico, que perjudica a más familias, autónomos y empresas de las que beneficia. La clase media trabajadora española cada día ve como solo hace que pagar impuestos, pero siempre queda al margen de cualquier ayuda. Son los conocidos como superpagadores, familias que mantienen el Estado de bienestar, pero que nunca se benefician del mismo.”