Maria Burrel, portaveu de Cs a Lleida es va reunir amb ells després que aquests veïns dirigissin una carta al director d’un mitjà local

 Lleida, 6 de setembre de 2022.- La portaveu del grup Municipal de Ciutadans a Lleida, Maria Burrel, anuncia que portarà a les comissions informatives de seguretat i d’urbanisme, així com al Ple de l’Ajuntament i al Parlament de Catalunya la situació il·lícita que estan patint aquests veïns, ja que segons Burrel “els veïns ens han dit que són conflictius, violents, agressius i se senten amenaçats al seu propi carrer. No parlem de famílies vulnerables, són gent que tota la nit posa música superant els volums permesos, que es barallen de forma molt violenta i que fins i tot llencen mobles des dels balcons al mig del carrer. No es pot permetre que es continuï amb aquesta tolerància amb la delinqüència i que a sobre, se’ls doni les màximes facilitats als okupes per empadronar-se i gaudir d’ajuts que paguen tots els veïns de Lleida”.

Ciutadans manifesta que fa anys que estan lluitant contra l’okupació des de totes les administracions “mentre que els partits de tota la vida només ho fan quan veuen que electoralment els beneficia, la qual cosa demostra que no es preocupen per ells sinó que quan ho fan és per aprofitar-se de la seva problemàtica”.

 

Maria Burrel, portavoz de Cs en Lleida se  reunió con ellos  después de que estos vecinos dirigieran una carta al director de un medio local

Lleida, 6 de septiembre de 2022.- La portavoz del grupo Municipal de Ciutadans en Lleida, Maria Burrel, anuncia que llevará a las comisiones informativas de seguridad y de urbanismo, así como al Pleno del Ayuntamiento y al Parlamento de Cataluña la situación ilícita que están sufriendo estos vecinos, ya que según Burrel “los vecinos nos han dicho que son conflictivos, violentos, agresivos y se sienten amenazados en su propia calle. No hablamos de familias vulnerables, son gente que toda la noche pone música superando los volúmenes permitidos, que se pelean de forma muy violenta y que incluso tiran muebles desde los balcones en medio de la calle. No se puede permitir que se continúe con esta tolerancia con la delincuencia y, que encima, se los dé las máximas facilidades a los okupas para empadronarse y disfrutar de ayudas que pagan todos los vecinos de Lleida”.

Ciutadans manifiesta que hace años que están luchando contra la okupación desde todas las administraciones “mientras que los partidos de toda la vida solo lo hacen cuando ven que electoralmente los beneficia, lo cual demuestra que no se preocupan por ellos sino que cuando lo hacen es para aprovecharse de su problemática”.