Maria Burrel assenyala la importància de cuidar el patrimoni lleidatà davant dels actes incívics que es produeixen a prop de la Porta del Lleó

Lleida, 22 de gener de 2022.- La regidora de Ciutadans a Lleida, Maria Burrel, demana a la Comissió d’Urbanisme que es tanqui l’accés a les muralles del Turó de la Seu Vella amb una reixa metàl·lica per a impedir que continuï sent un punt de trobada per a cometre actes incívics.

Burrel ha puntualitzat que, des de fa temps, es produeixen actes incívics al voltant de la Porta del Lleó, que es fa servir com a punt de trobada de consum de drogues o d’abocament d’escombraries, “malmetent l’estat d’un patrimoni de primer ordre com ho és el de la Porta del Lleó”, i ha assenyalat la importància de preservar aquesta herència cultural davant l’estat d’abandonament en què es troba.

Cs Lleida denuncia el abandono de las murallas romanas en el Turó de la Seu Vella y pide que se cierre el acceso con una reja metálica

Maria Burrel señala la importancia de cuidar el patrimonio leridano ante los actos incívicos que se producen cerca de la Porta del Lleó

Lleida, 22 de enero de 2022.- La regidora de Ciudadanos en Lleida, Maria Burrel, pide en la Comisión de Urbanismo que se cierre el acceso a las murallas del Turó de la Seu Vella con una tanca metálica para impedir que siga siendo un punto de encuentro para cometer actos incívicos.

Burrel ha puntualizado que, desde hace tiempo, se producen actos incívicos alrededor de la Porta del Lleó, que se usa como punto de encuentro de consumo de drogas o para verter basura, “dañando el estado de un patrimonio de primer orden como lo es el de la Porta del Lleó”, y ha señalado la importancia de preservar esta herencia cultural ante el estado de abandono en el que se encuentra.