Burrel ha expressat que és necessari que la Paeria posi els recursos econòmics adequats per mantenir la ciutat de Lleida neta

Lleida, 16 de novembre de 2021. Ciutadans a Lleida demana que s’ampliïn els horaris de les minideixalleries i s’equipin aquestes amb càmeres de vigilància per identificar a les persones que incompleixen les normes cíviques davant l’augment de la deixadesa, la brutícia i de l’incivisme a la ciutat de Lleida. La formació taronja presentarà aquestes mesures com a proposta de resolució a la Comissió d’urbanisme de dimecres 17 de novembre.

La Regidora de Ciutadans, Maria Burrel, ha expressat que “el nivell d’incivisme i deixadesa a la ciutat de Lleida és preocupant, i davant d’aquests fets s’ha de dotar de recursos econòmics que serveixin tant per ampliar els horaris de les minideixalleries, atès que a Lleida només n’hi ha tres, i dues obren només un dia a la setmana dificultant que els veïns puguin utilitzar-les; com per poder-hi instal·lar càmeres”, pel que ha requerit que la Paeria assigni els mitjans adequats per dotar a la ciutat amb l’equipament necessari perquè es mantingui neta. “La brutícia s’ha convertit en protagonista de notícies i de debat als carrers, i és tasca dels governants resoldre aquestes preocupacions i tractar la ciutat de Lleida amb la cura que mereix”, ha conclòs Burrel.

 

Ciudadanos en Lleida pide que se amplíen los horarios de las minideixalleries y se equipen estas con cámaras de vigilancia para identificar a los incívicos

Burrel ha expresado que es necesario que la Paeria ponga los recursos económicos adecuados para mantener la ciudad de Lleida limpia

Lleida, 16 de noviembre de 2021. Ciudadanos en Lleida pide que se amplíen los horarios de las minideixalleries y se equipen estas con cámaras de vigilancia para identificar a las personas que incumplen las normas cívicas ante el aumento de la dejadez, la suciedad y del incivismo en la ciudad de Lleida. La formación naranja presentará estas medidas como propuesta de resolución en la Comisión de urbanismo del miércoles 17 de noviembre.

La Regidora de Ciudadanos, Maria Burrel, ha expresado que “el nivel de incivismo y dejadez en la ciudad de Lleida es preocupante, y ante estos hechos se tiene que dotar de recursos económicos que sirvan tanto para ampliar los horarios de las minideixalleries, dado que en Lleida sólo hay tres, y dos abren un solo día a la semana dificultando que los vecinos puedan utilizarlas; como para poder instalar cámaras”, por lo que ha requerido que la Paeria asigne los medios adecuados para dotar en la ciudad con la equipación necesaria para que se mantenga limpia. “La suciedad se ha convertido en protagonista de noticias y de debate en las calles, y es tarea de los gobernantes resolver estas preocupaciones y tratar a la ciudad de Lleida con el cuidado que merece”, ha concluido Burrel.