• El regidor José Luis Osorio sol·licita valorar i fer un estudi econòmic de què suposaria implantar aquest “projecte innovador”

Lleida, dijous 22 de novembre de 2018. El regidor de Ciutadans a l’Ajuntament de Lleida, José Luis Osorio, ha proposat que s’implanti a la ciutat de Lleida un servei d’aparcament tancat per a bicicletes i patinets per protegir aquests vehicles d’actes vandàlics i de la climatologia adversa. “Es tracta d’un servei innovador, però que ja s’implanta a diversos municipis i es troben ubicats generalment en estacions de tren i autobús i en equipaments educatius i esportius”, ha explicat Osorio. “Com a usuari que sóc de la bicicleta, considero que seria interessant estudiar la seva implantació a Lleida”, ha manifestat.

Per aquest motiu, el grup municipal de Cs presenta a la comissió informativa de Polítiques de la Gestió i Promoció de la Ciutat i la Sostenibilitat de demà divendres una Proposta de Resolució perquè es valori i es faci un estudi econòmic de la licitació, mitjançant un contracte de gestió, d’un servei d’aparcament tancat per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal. “L’objectiu és afavorir i seguir apostant per la mobilitat sostenible i la bicicleta com a mitjà de transport per desplaçar-se per la ciutat”, ha explicat Osorio. “Si posem a disposició de l’usuari mecanismes que facilitin l’ús d’aquests vehicles, incentivem que els ciutadans els utilitzin i s’afavoreixi una mobilitat menys contaminant i segura”, ha afirmat.

Ciudadanos Lleida propone implantar un servicio de aparcamiento cerrado para bicicletas y patinetes

  • El concejal José Luis Osorio solicita valorar y hacer un estudio económico de lo que supondría implantar este “proyecto innovador”

Lleida, jueves 22 de noviembre de 2018. El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lleida, José Luis Osorio, ha propuesto que se implante en la ciudad de Lleida un servicio de aparcamiento cerrado para bicicletas y patinetes para proteger estos vehículos de actos vandálicos y de la climatología adversa. “Se trata de un servicio innovador, pero que ya se implanta en varios municipios y se encuentran ubicados generalmente en estaciones de tren y autobús y en equipamientos educativos y deportivos”, ha explicado Osorio. “Como usuario que soy de la bicicleta, considero que sería interesante estudiar su implantación en Lleida”, ha manifestado.

Por este motivo, el grupo municipal de Cs presenta en la comisión informativa de Políticas de la Gestión y Promoción de la Ciudad y la Sostenibilidad de mañana viernes una Propuesta de Resolución para que se valore y se haga un estudio económico de la licitación, mediante un contrato de gestión, de un servicio de aparcamiento cerrado para bicicletas y vehículos de movilidad personal. “El objetivo es favorecer y seguir apostando por la movilidad sostenible y la bicicleta como medio de transporte para desplazarse por la ciudad“, ha explicado Osorio. “Si ponemos a disposición del usuario mecanismos que faciliten el uso de estos vehículos, incentivamos que los ciudadanos los utilicen y se favorezca una movilidad menos contaminante y segura”, ha afirmado.