Maria Burrel, Dani Rubio i diferents membres de l’equip de Cs a Lleida i província, expliquen als veïns propostes per millorar-los la vida

Lleida, 2 de febrer de 2022. Ciutadans realitza una campanya informativa per donar a conèixer el seu treball a l’oposició, tant a la Paeria i els ajuntaments de Lleida on té representació, Alcoletge, Alpicat i Albatàrrec, com a la Diputació de Lleida, a la Generalitat de Catalunya i l’Estat.

Aquesta campanya consisteix en diverses línies de treball. Per una banda, expliquen des de Ciutadans, “hem realitzat una bustiada a la ciutat de Lleida per explicar les nostres principals propostes. En aquest flyer explicatiu incloem un codi QR a través del qual s’accedeix a una enquesta amb la que volem conèixer la opinió de primera mà dels veïns de cada barri de Lleida, així com la seva valoració sobre els principals assumptes que es troben al debat públic de la ciutat: alberg o residència, Torre Salses, Lleida ciutat 30 km/h o la municipalització de serveis. El flyer també inclou les nostres dades de contacte, com el telèfon, perquè la gent que pateix l’escletxa digital puguin participar. Burrel explica que “amb només dos dies des de que vam iniciar la campanya ja hem rebut varies trucades de persones que volen explicar-nos les seves preocupacions i que al ser d’edat més avançada, no tenen l’oportunitat de fer-ho amb les noves tecnologies. Ja hem quedat per veure’ns amb alguns d’ells la propera setmana. Estem molt contents de la rebuda que ha tingut la iniciativa.”

A banda d’aquest flyer, la formació liberal està mantenint reunions amb les diferents associacions de veïns, “a les que a part d’escoltar-les, com fem sempre, els entreguem dos documents, un en català i un altre en castellà, perquè sempre reivindiquem el nostre bilingüisme, amb les 126 propostes presentades, explicades per àmbits i amb uns gràfics on poden veure en quins eixos treballem” explica la portaveu del partit taronja.

Dani Rubio ha manifestat que “també tornarem a organitzar les nostres típiques carpes, respectant les restriccions vigents en cada moment, per seguir atansant-nos als veïns, que veuen que cada dia la ciutat està més abandonada i reclamen solucions. També farem campanyes informatives a la resta de municipis de la província, perque han de saber que Ciutadans vetlla per tots ells, per defensar els seus drets i les seves llibertats.”

Ciudadanos Lleida inicia una campaña informativa para explicar las más de 120 propuestas realizadas en diciembre

Maria Burrel, Dani Rubio y diferentes miembros del equipo de Cs en Lleida y provincia, explican a los vecinos propuestas para mejorarles la vida

Lleida, 2 de febrero de 2022. Ciudadanos realiza una campaña informativa para dar a conocer su trabajo en la oposición, tanto en la Paeria y los ayuntamientos de Lleida donde tiene representación, Alcoletge, Alpicat y Albatàrrec, como en la Diputación de Lleida, en la Generalitat de Cataluña y el Estado.

Esta campaña consiste en varias líneas de trabajo. Por un lado, explican desde Ciutadans, “hemos realizado un buzoneo en la ciudad de Lleida para explicar nuestras principales propuestas. En este flyer explicativo incluimos un código QR a través del cual se accede a una encuesta con la que queremos conocer la opinión de primera mano de los vecinos de cada barrio de Lleida, así como su valoración sobre los principales asuntos que se encuentran en el debate público de la ciudad: albergue o residencia, Torre Salses, Lleida ciudad 30 km/h o la municipalización de servicios. El flyer también incluye nuestros datos de contacto, como el teléfono, porque la gente que sufre la brecha digital pueda participar. Burrel explica que “en solo dos días desde que iniciamos la campaña ya hemos recibido varias llamadas de personas que quieren explicarnos sus preocupaciones y que al ser de edad más avanzada, no tienen la oportunidad de hacerlo con las nuevas tecnologías. Ya hemos quedado para vernos con algunos de ellos la próxima semana. Estamos muy contentos del recibimiento que ha tenido la iniciativa.”

Además de este flyer, la formación liberal está manteniendo reuniones con las diferentes asociaciones de vecinos, “a las que aparte de escucharlas, como hacemos siempre, les entregamos dos documentos, uno en catalán y otro en castellano, porque siempre reivindicamos nuestro bilingüismo, con las 126 propuestas presentadas, explicadas por ámbitos y con unos gráficos donde pueden ver en qué ejes trabajamos” explica la portavoz del partido naranja.

Dani Rubio ha manifestado que “también volveremos a organizar nuestras típicas carpas, respetando las restricciones vigentes en cada momento, para seguir acercándonos a los vecinos, que ven que cada día la ciudad está más abandonada y por ello reclaman soluciones. También haremos campañas informativas en el resto de municipios de la provincia, porque han de saber que Ciudadanos vela por todos ellos, para defender sus derechos y sus libertades”.