La portaveu taronja al consell comarcal assenyala que “calen mesures enfocades al benestar i les famílies”

Lleida, divendres 5 de febrer de 2021. La portaveu de Ciutadans (Cs)  al Consell comarcal del Segrià, Cristina Latorre, ha demanat avui durant el torn de precs i preguntes del ple del consell comarcal del Segrià que es detallin les mesures socials que s’han plantejat en conseqüència de la crisi del Covid-19. “No se’n ha parlat i fan falta ajuts de menjador o mesures enfocades al benestar i les famílies” ha afegit Latorre desprès del ple.

A més, Latorre ha preguntat si s’aprovaria un calendari definitiu de les sessions dels tres pròxims anys i “on es poguessin agendar les dates, tal com es va comentar al passat ple”, de manera que facilités la futura planificació.

 

Latorre pide que se detallen las medidas sociales planteadas de cara a la crisis del Covid-19 en el pleno del consejo comarcal del Segrià

La portavoz naranja en el consejo comarcal señala que “calen medidas enfocadas al bienestar y las familias”

Lleida, viernes 5 de febrero de 2021. La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Consejo comarcal del Segrià, Cristina Latorre, ha pedido hoy durante el turno de ruegos y preguntas del pleno del consejo comarcal del Segrià que se detallen las medidas sociales que se han planteado en consecuencia de la crisis del Covid-19. “No se ha hablado y hacen falta ayudas de comedor o medidas enfocadas al bienestar y las familias” ha añadido Latorre tras el pleno.

Además, Latorre ha preguntado si se aprobaría un calendario definitivo de las sesiones de los tres próximos años y “donde se pudieran agendar las fechas, tal como se comentó en el pasado pleno”, de forma que facilitara la futura planificación.