El candidat taronja lamenta que la crisi hagi agreujat problemes a la província que ja fa anys que s’haurien d’haver solucionat

 

Lleida, 11 de febrer de 2021. El candidat de Ciutadans (Cs) al Parlament per Lleida, Jorge Soler, ha expressat que cal dissenyar polítiques socials i oferir solucions per pal·liar els efectes de la crisi en els col·lectius vulnerables, i ha explicat que des de Ciutadans establiran mesures de garantia alimentària i d’accés a l’habitatge per als sectors més desafavorits. Ho ha dit acompanyat de la diputada de Ciutadans (Cs) al congrés Sara Giménez, que a l’hora és portaveu de la comissió d’Igualtat i Drets Socials, i dels candidats de Ciutadans (Cs) al Parlament, David Bertran i Heydi Hernández.

 

“Aquí a Lleida tenim persones dormint al carrer, i aquest debat ja es va obrir a l’estiu, amb la problemàtica dels temporers, però no s’han ofert solucions efectives” ha declarat Soler, que a més ha explicat que des de Ciutadans proposen incrementar el nombre d’habitatges socials “per tal de que aquelles persones que no puguin assumir el preu d’un lloguer, puguin accedir a un habitatge”. D’altra banda, Soler ha lamentat que “aquests problemes fa anys que hi són a Lleida, i ara s’han agreujat amb la pandèmia, així que no podem deixar que ningú es quedi enrere”.

 

Així mateix, Soler ha parlat de la necessitat d’enfortir el sistema sanitari de manera que pugui donar cobertura a tothom, i ha afegit que “hi ha recursos, però actualment es malbaraten en afers ideològics que no beneficien al conjunt dels catalans”. Finalment, Jorge Soler i Sara Giménez han coincidit en que també cal treballar per als individus amb situació de dependència, que ara amb la pandèmia, han tingut més dificultats per ser atesos, pel que han anunciat el seu compromís per potenciar l’ajuda domiciliària i l’assistència personal com a alternatives a la institucionalització.

 

Soler anuncia que desde Ciudadanos establecerán medidas de garantía alimentaria y de acceso a la vivienda para los colectivos vulnerables

El candidato naranja lamenta que la crisis haya agraviado problemas en la provincia que ya hace años que se tendrían que haber solucionado

Lleida, 11 de febrero de 2021
. El candidato de Ciudadanos (Cs) en el Parlament por Lleida, Jorge Soler, ha expresado que hay que diseñar políticas sociales y ofrecer soluciones para paliar los efectos de la crisis en los colectivos vulnerables, y ha explicado que desde Ciudadanos establecerán medidas de garantía alimentaria y de acceso a la vivienda para los sectores más desfavorecidos. Lo ha dicho acompañado de la diputada de Ciudadanos (Cs) en el congreso Sara Giménez, a su vez es portavoz de la comisión de Igualdad y Derechos Sociales, y de los candidatos de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento, David Bertran y Heydi Hernández.

“Aquí en Lleida tenemos personas durmiendo en la calle, y este debate ya se abrió en verano, con la problemática de los temporeros, pero no se han ofrecido soluciones efectivas” ha declarado Soler, que además ha explicado que desde Ciudadanos proponen incrementar el número de viviendas sociales “para que aquellas personas que no puedan asumir el precio de un alquiler, puedan acceder a una vivienda”. Por otro lado, Soler ha lamentado que “estos problemas ya hace años que existen en Lleida, y ahora se han agraviado con la pandemia, así que no podemos dejar que nadie se quede atrás”.

Asímismo, Soler ha hablado de la necesidad de fortalecer el sistema sanitario de forma que pueda dar cobertura a todo el mundo, y ha añadido que “hay recursos, pero actualmente se derrochan en asuntos ideológicos que no benefician al conjunto de los catalanes”. Finalmente, Jorge Soler y Sara Giménez han coincidido en que también hay que trabajar para los individuos con situación de dependencia, que ahora con la pandemia, han tenido más dificultades para ser atendidos, por lo que han anunciado su compromiso para potenciar la ayuda domiciliaria y la asistencia personal como alternativas a la institucionalización.