El candidat taronja afirma que és urgent treballar per pal·liar els efectes de la crisi en els col·lectius vulnerables en una reunió amb Creu Roja

Lleida, dimarts 26 de gener de 2021.Moltes de les necessitats socials ara mateix requereixen una gran implicació del sistema sanitari. La pandèmia ha fet visibles molts problemes que, si bé ja existien, el seu impacte ara és major”. Així ho ha dit el candidat de Ciutadans (Cs) per Lleida a les eleccions al Parlament, Jorge Soler, en una reunió amb Creu Roja on també hi han assistit la diputada de Ciutadans (Cs) al Parlament Noemí de la Calle, el diputat de Ciutadans (Cs) al Parlament per Lleida David Bertrán i la diputada provincial de Ciutadans (Cs) Maria Burrel. Soler ha destacat, a més, que amb la crisi, “molta gent s’ha quedat sense feina i es troba al carrer passant-ho malament i és urgent treballar per minimitzar-los els efectes de la crisi”.

El candidat número u de Ciutadans (Cs) al Parlament per Lleida ha valorat el tema de la vacunació i ha declarat que creu que la priorització ha de ser molt clara, molt transparent i molt tècnica. Ha afegit que “és obvi que garantir que els malalts de risc i els que estan en primera línia assistencial han de ser els primers, i a més, sabem que a Lleida tenim una qüestió i és el l’abordatge dels temporers en moments de pandèmia: cal tenir-los en compte i actuar per suplir les seves necessitats bàsiques”.

Per la seva part, Creu Roja ha posat en relleu l’augment de la vulnerabilitat social amb la pandèmia, així que ara han de dedicar encara més recursos a assistir als sectors més afectats. En aquest sentit, Noemí de la Calle ha recordat la proposta de Ciutadans (Cs) on les famílies “puguin rebre una targeta de prepagament, de manera que siguin les famílies qui facin la compra i tinguin capacitat d’acció i de decisió”.

 

Soler: “Muchas de las necesidades sociales de ahora mismo requieren una gran implicación del sistema sanitario”

El candidato naranja afirma que es urgente trabajar para paliar los efectos de la crisis en los colectivos vulnerables en una reunión con Cruz Roja

Lleida, martes 26 de enero de 2021. ”Muchas de las necesidades sociales ahora mismo requieren una gran implicación del sistema sanitario. La pandemia ha hecho visibles muchos problemas que, si bien ya existían, su impacto ahora es mayor”. Así lo ha dicho el candidato de Ciutadans (Cs) por Lleida a las elecciones en el Parlamento, Jorge Soler, en una reunión con Cruz Roja donde también han asistido la diputada de Ciutadans (Cs) en el Parlamento Noemí de la Calle, el diputado de Ciutadans (Cs) en el Parlamento por Lleida David Bertrán y la diputada provincial de Ciutadans (Cs) Maria Burrel. Soler ha destacado, además, que con la crisis, “mucha gente se ha quedado sin trabajo y se encuentra en la calle pasándolo mal y es urgente trabajar para minimizarles los efectos de la crisis”.

El candidato número uno de Ciutadans (Cs) en el Parlamento por Lleida ha valorado el tema de la vacunación y ha declarado que cree que la priorización tiene que ser muy clara, muy transparente y muy técnica. Ha añadido que “es obvio que garantizar que los enfermos de riesgo y los que están en primera línea asistencial tienen que ser los primeros, y además, sabemos que en Lleida tenemos una cuestión y es lo el abordaje de los temporeros en momentos de pandemia: hay que tenerlos en cuenta y actuar para suplir sus necesidades básicas”.

Por su parte, Cruz Roja ha puesto de relieve el aumento de la vulnerabilidad social con la pandemia, así que ahora tienen que dedicar todavía más recursos a asistir a los sectores más afectados. En este sentido, Noemí de la Calle ha recordado la propuesta de Ciutadans (Cs) donde las familias “puedan recibir una tarjeta de prepago, de forma que sean las familias quienes hagan la compra y tengan capacidad de acción y de decisión”.