2015

 1. Acord de cartipàs PSC-Cs que inclou els següents punts:
 2. Apostem per impulsar polítiques a favor de la bona governança en l’ús dels recursos públics i treballarem en la millora de la comunicació en l’exercici de les nostres atribucions.
 3. Promovem acords per afavorir la transparència en la gestió pública a l’Ajuntament de Lleida donant suport a les tasques de la Comissió de Transparència i participant activament.
 4. Reduir els mecanismes administratius amb l’objectiu de facilitar la burocràcia, els emprenedors a través de sistemes tecnològics, serveis de finestreta única …
 5. Afavorir l’accés al crèdit i incrementar els microcrèdits per a tot tipus d’emprenedors: joves, dones, persones en atur …
 6. Posar en marxa les polítiques fiscals per a la reactivació econòmica.
 7. Congelació de la quota de l’IBI.
 8. Sol·licitar l’adequació dels valors cadastrals a la nova situació econòmica.
 9. Promoure iniciatives per als col·lectius més vulnerables.
 10. Ampliar els horaris de menjadors escolars en períodes festius o vacances.
 11. Garantir el menú social per a totes les famílies en situació d’emergència.
 12. Impulsar un treball en xarxa per a l’acollida de persones sense sostre.
 13. Posar en marxa nous mecanismes de gestió i supervisió en la prestació dels serveis socials.
 14. Posar en marxa mecanismes d’accés al transport públic de col·lectius amb especial dificultat.
 15. Promoure les polítiques d’habitatge social incorporant figures com els mediadors i assessors legals en casos de conflicte jurídic.
 16. Garantir aquestes polítiques amb els corresponents recursos humans i pressupostaris.
 17. L’equip de govern municipal es compromet a no impulsar, donar suport o subscriure cap iniciativa política en el ple municipal que tingui per objecte subvertir l’ordre constitucional ni dividir els ciutadans de Lleida.
 18. L’equip de govern municipal es compromet a no impulsar, donar suport o subscriure la incorporació de Lleida a l’AMI (Associació de Municipis per la Independència) ni col·laborar econòmicament amb ella.
 19. Actualització del Reglament d’Usos Lingüístics actualment vigent d’acord amb el principi de cooficialitat d’acord amb les lleis vigents i les diferents resolucions judicials.
 20. L’equip de govern municipal es compromet a garantir la neutralitat ideològica de l’espai públic al municipi de Lleida. Per a això s’oposarà a la utilització del mateix per a la instal·lació o col·locació de símbols ideològics de qualsevol tipus.
 21. Separar immediatament de qualsevol càrrec, públic o de partit, a imputats per corrupció política fins a la resolució completa del procediment judicial.
 22. Responsabilitat patrimonial subsidiària dels partits polítics en casos de corrupció dels seus càrrecs públics.
 23. Apartar de qualsevol càrrec públic o de partit a tot representant que hagi falsificat o enganyat en relació al seu currículum o la seva qualificació professional o acadèmica.
 24. Prohibir les donacions per part de Presidents, consellers delegats o altres directius amb responsabilitat directa o indirecta en la gestió de contractes amb l’Administració.
 25. Prohibir les condonacions dels crèdits bancaris a partits polítics.
 26. Tipificar el delicte de finançament il·legal de partits polítics en el Codi Penal amb responsabilitat penal dels partits polítics i sindicats.
 27. Obligar els partits a publicar a la seva pàgina web els seus reglaments, estatuts, comptes, ingressos i despeses electorals, pressupostos i procediments de control intern.
 28. Exigir als partits la creació d’un òrgan intern anticorrupció amb funcions preventives i de control.
 29. Elegir els candidats mitjançant un sistema d’eleccions primàries.
  .
 30. Sol·licitar que l’abocador mòbil que s’instal·la a la cruïlla de Camí de Tres Pontents sigui quinzenal.
 31. Millora de la subjecció de les bosses de plàstic de les papereres.
  .
 32. Proposta de traspàs per a la creació de la figura del tècnic de l’Horta per gestionar les mancances de serveis i manteniment en l’Horta de Lleida.
 33. Que el tècnic de l’Horta circuli diàriament pels camins de l’Horta per tal de detectar possibles mancances en serveis (neteja i asfaltat de camins, xarxa d’aigua …).
 34. Que entre les funcions del tècnic de l’Horta es trobi la d’agrupar les diverses peticions dels veïns de l’Horta de millora d’aquest entorn natural i centralitzar les seves queixes.
 35. Que el tècnic passi informe setmanal d’aquestes peticions i queixes al president de l’Horta de Lleida.
 36. La persona escollida per ser el tècnic de l’Horta hauria de complir com a requisit un profund coneixement de la zona de l’Horta de Lleida.
  .
 37. Proposta per la millora dels serveis a les persones de l’alberg Jericó i agilització de la construcció del nou alberg.
 38. Sol·licitem que l’Ajuntament prengui les mesures pertinents per pal·liar els problemes més urgents de l’alberg Jericó com són la racionalització d’horaris de serveis d’higiene i alimentació perquè les persones sense llar puguin compatibilitzar la feina amb una bona estada.
 39. Sol·licitem que l’Ajuntament agilitzi en tot el possible la construcció del nou alberg.
 40. Sol·licitem el trasllat de la present moció a l’alberg Jericó.
  .
 41. Pregunta sobre els requisits que han de tenir les entitats per rebre una subvenció: ¿Tot i la memòria que presenten les entitats, hi ha altres informes tècnics per concedir les subvencions?
 42. Problema amb l’encreuament d’Indíbil i Mandoni. Sol·licitem que es reguli correctament el punt semafòric.
 43. Sol·licitem que es reguli correctament el punt semafòric de sortida de l’Avinguda Francesc Macià per evitar que coincideixi amb l’entrada de vehicles del pont cap a Avinguda Blondel.
  .
 44. Proposta per l’ampliació horària i de zones de càrrega i descàrrega a Lleida:
 45. Sol·licitem que els tècnics de l’Ajuntament i els Caporals de la Guàrdia Urbana es reuneixin amb les associacions de transportistes de Lleida per elaborar un pla d’actuació pel que fa a les possibles mancances de zones de càrrega i descàrrega.
 46. Sol·licitem que l’Ajuntament agilitzi en tot el possible les tasques de càrrega i descàrrega a la ciutat, amb la implantació, per exemple, de zones mixtes. O el que és el mateix, zones on sigui possible aparcar vehicles particulars i també vehicles de transport.
 47. Sol·licitem ampliar les zones de càrrega i descàrrega amb la utilització d’aquestes “zones mixtes”.
 48. Sol·licitem ampliar l’horari de les zones de càrrega i descàrrega de 10.0011.00 i de 16.00-17.00 hores, especialment a la zona de l'”Eix Comercial”.
  .
 49. Proposta per a la delimitació horària i la instal·lació d’una bàscula al mercat de fruites i verdures del polígon del Camí dels Frares.
 50. Sol·licitem que es delimitin les hores de compra i venda de productes, una plaça fixa dels productors en relació a les seves explotacions.
  .
 51. Intensificar les tasques de jardineria a la rotonda de Fleming amb Passeig de Ronda davant del mercat amb vegetació alta.
 52. Netejar la zona del Parc de Sant Anastasi.
 53. Pregunta: Per a la concessió de subvencions s’ha tingut en compte l’aplicació de la LRSA (Llei 27/2013, de sostenibilitat de les AAPP)?
  .
 54. Moció per dur a terme la valoració econòmica de la construcció del nou edifici per a l’Escola Pinyana.
 55. Instar al Parlament de Catalunya a què agilitzi el calendari d’execució de les obres del nou edifici de l’Escola Pinyana per posar-lo en marxa el més ràpid possible.
  .
 56. Proposta per a la cessió d’un solar per a l’aparcament a la cruïlla entre Carrer Almeria i Carrer Palauet, així com d’altres millores a la zona:
 57. Sol·licitem estudiar la possibilitat d’arribar a un acord amb el propietari del solar, el qual es troba inhabilitat la major part del temps, per a la cessió d’una part del mateix com a zona destinada a aparcament.
 58. Sol·licitem que s’habiliti una marquesina a la parada de bus que hi ha al carrer Palauet i la instal·lació de contenidors a la mateixa zona.
 59. Sol·licitem la instal·lació de bandes rugoses al carrer Almeria, per evitar excessos de velocitat en una cruïlla molt transitada i amb poca visibilitat.
  .
 60. Proposta per la millora urbanística del barri de la Mariola:
 61. Sol·licitem la millora de les voreres, arreglant els sots i els desperfectes diversos que s’observen, i atendre al dèficit existent de papereres i bancs del barri de la Mariola.
 62. Sol·licitem la millora de l’enllumenat públic als carrers del barri de la Mariola.
 63. Sol·licitem, a més, un manteniment de les zones enjardinades de la Mariola.
  .
 64. Esmenes als Pressupostos de 2016:
 65. Sol·licitem que cada regidoria i gabinet d’alcaldia disposi de la seva partida d’atencions protocol·làries, degudament pressupostada.
 66. Proposem la congelació de la partida de Divulgació, creiem imprescindible que la difusió de les activitats que realitza la Paeria es faci mitjançant convenis amb tots els mitjans de premsa de la nostra ciutat.
 67. Sol·licitem la creació del Consell Editorial, al desembre, com a organisme que decideixi com i quina ha de ser la difusió de continguts en premsa.
 68. Augmentar les partides pressupostàries un 20% de Sucs i Raïmat.
 69. Augmentar les partides pressupostàries un 20% per a la senyalització i la millora dels camins de l’Horta.
 70. Signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Lleida i PIMEC de 10.000 euros.
  .
 71. Reparació del vial que hi ha al carrer Vidal i Codina i Plaça Campoamor.
 72. Sol·licitem la neteja i manteniment de la plaça Elisenda Montcada.
 73. Sol·licitem la neteja del marge de la carretera N-240, entre la rotonda de partida de Montserrat i la rotonda d’Alpicat al costat del Jardiland, que a més dificulta la visibilitat dels usuaris dels diversos camins d’accés a la zona.
 74. Pregunta: Quines solucions es plantegen per evitar problemes de trànsit a la rotonda de Copa d’Or?
 75. Pregunta: S’ha plantejat l’estudi d’un pas subterrani en aquesta rotonda com a possible solució al problema, en referència a l’estudi de mobilitat?
 76. Pregunta: S’ha planificat l’habilitació d’un accés des de la LL-11 (direcció al Cementiri de Lleida) a l’Avinguda Miquel Batllori, enllaçant amb l’actual sortida del Media Markt?
 77. Pregunta: Quins itineraris segueix la màquina de neteja de l’Horta?
 78. Pregunta: En quina fase es troba el procés de selecció de la persona que ocuparà la nova figura del tècnic de l’Horta?
  .
 79. Moció per a la implantació gradual d’una xarxa pública de Wi-fi gratuït a les zones comercials de Lleida.
 80. Sol·licitem iniciar per part de l’Ajuntament de Lleida les accions i gestions necessàries amb els comerços de Lleida, que permetin la implantació gradual d’una xarxa pública d’accés Wi-Fi gratuït a diversos punts de la ciutat.
 81. Donar trasllat de la moció i del seu resultat, al conjunt de la població, especialment a tots els comerços i associacions dels que la seva col·laboració resulta cabdal per poder tirar endavant aquest projecte d’implantació de punts Wi-Fi.
  .
 82. Moció per potenciar la promoció del Turó de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial de la Unesco.
 83. Sol·licitem iniciar per part de l’Ajuntament de Lleida les accions i gestions necessàries amb els comerços de Lleida, per a la promoció del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, amb la col·locació d’elements identificatius als comerços.
 84. Donar trasllat de la present moció i del resultat del present acord, al conjunt de la població, especialment a tots els comerços i associacions dels que la seva col·laboració és essencial per poder potenciar la candidatura de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial UNESCO.

  2016

 85. Pregunta: En quin estat es troba la implantació de la fibra òptica a l’Horta de Lleida?
 86. Pregunta: Els serveis de neteja, tenen en compte l'”abocador” de Tres Pontets?
  .
 87. Preguem accelerar les tasques de condicionament i neteja dels marges de la carretera dels carrers de Marimunt i Doctor Estopa del barri del Secà de Sant Pere. Per la problemàtica que suposen el fang, especialment durant els períodes plujosos, i l’inconvenient dels vianants perquè no disposa de vorera.
 88. Suggerim també la revisió dels pals de llum de la mateixa zona del Secà, en trobar-se en mal estat.
  .
 89. Al carrer la Parra sol·licitem el trasllat del pas de vianants per evitar que coincideixi amb la sortida de l’aparcament i per evitar l’escassa visibilitat en estar situat en un revolt.
 90. Al carrer la Parra sol·licitem la instal·lació de bandes rugoses, per tal de reduir la velocitat dels vehicles que circulen d’entrada.
 91. Al carrer la Parra sol·licitem la col·locació d’una tanca al final del carrer com a mesura de seguretat. Actualment hi ha un mur que separa el final del carrer amb el mur de contenció del Turó de la Seu Vella, deixant un forat de grans dimensions, perillós i insalubre.
 92. Al carrer la Parra sol·licitem millorar les zones amb desnivell i substituir les tanques trencades d’una de les parcel·les. I instar al propietari de l’altra parcel·la a efectuar les mateixes tasques, en cas que no les hagi efectuat.
  .
 93. Pregunta: Quines quantitats queden pendents d’abonar a “Aeroports Públics de la Generalitat de Catalunya”?
  .
 94. Moció per desenvolupar un protocol educatiu contra la transfòbia i l’assetjament escolar per identitat de gènere:
 95. Instar la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a què desenvolupi una estratègia de prevenció de la violència de gènere que inclogui el reconeixement de les diversitats sexuals i de gènere, la prevenció de l’assetjament escolar per raó de gènere en els centres educatius, espais de lleure educatiu i espais juvenils.
 96. Instar la Generalitat de Catalunya a què desenvolupi reglamentàriament les lleis 14/2010 i 11/2014 aprovades al Parlament de Catalunya.
 97. Instar la Generalitat de Catalunya a destinar en el següent exercici pressupostari una partida amb recursos suficients perquè puguin desenvolupar-se de manera efectiva.
 98. Que l’Ajuntament de Lleida promogui accions per reduir l’assetjament escolar i acompanyar menors i joves que pateixen aquest tipus de discriminació per raó de diversitat sexual i de gènere, protocol·litzant les accions pertinents sempre que es tingui en compte l’assessorament i les aportacions de les diverses entitats referents a aquesta matèria així com promoure la cooperació entre els centres educatius de la ciutat.
 99. Que el Consell Escolar municipal revisi els protocols existents i les eines posant èmfasi especial en els temes d’orientació sexual i identitat de gènere, així com que es realitzi una avaluació del seu funcionament amb la participació de tots els agents implicats.
  .
 100. Prec perquè es compleixi el calendari de millores del barri del Turó de Gardeny que va demanar l’associació de veïns, i que va ser aprovat al ple de setembre.
 101. Prec per a la rehabilitació urgent de la Torre del Castell del Templer, a causa d’una bretxa de grans dimensions que afecta l’estructura de la fortificació.
 102. Prec per a la retirada immediata del filferro espinós de la tanca que encara envolta part del castell.
 103. Prec per netejar el carrer Tram Unió, considerada una àrea d’esbarjo per a gossos des del 2013, i limitar l’accés al carrer exclusivament a vehicles de serveis perquè els veïns puguin passejar lliurement les seves mascotes.
  .
 104. Sol·licitar als tècnics de l’Ajuntament que analitzin els problemes de visibilitat del carrer de Camí de Picos per donar una solució.
 105. Atorgar en noves denominacions de carrers a la nostra ciutat a Jesús María Freixes Montes, Guàrdia Civil assassinat per la banda terrorista ETA.
 106. Pregunta: S’està estudiant millorar la zona de les Termes Romanes, com al Call Jueu?
 107. Pregunta: Es millorarà les rajoles de l’Auditori Enric Granados?
  .
 108. Moció per elaborar un pla de revisió i millora de la senyalització a Lleida.
 109. Informar de l’estat en què es troba la revisió del pla de mobilitat i la creació de cinc grups de treball amb 40 entitats. I saber si hi ha un termini d’execució d’aquest pla de mobilitat.
 110. En cas d’incompliment del primer punt, instem a l’elaboració per part dels serveis tècnics municipals corresponents, juntament amb aquestes entitats, d’un pla de revisió i millora de la senyalització a les vies que siguin competència de l’Ajuntament de Lleida.
 111. A raó de la modificació de la Llei de Tràfic de 1990, pel nou Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, sol·licitem la correcta aplicació de l’article 56 en la senyalització de Lleida, amb l’adequació dels senyals en la màxima brevetat possible.
 112. Elaborar un calendari amb les diferents fases d’execució del pla de revisió i millora de la senyalització.
  .
 113. Resoldre els problemes d’humitat a les instal·lacions del local de l’Associació de Veïns de la Partida de Llívia.
 114. Sol·licitem finalitzar el projecte d’entrada de la partida de Llívia.
 115. Preguem reparar les parets del Casinet de la partida de Llívia.
  .
 116. Moció per instar les operadores de telecomunicació a implantar la fibra òptica a totes les zones de la ciutat que actualment tenen manca de cobertura.
 117. Sol·licitem que l’Ajuntament es reuneixi amb les empreses de teleoperadors de comunicacions per fixar les condicions d’implantació de la fibra òptica a les zones sense cobertura del nucli de la població de Lleida.
 118. Establir negociacions entre les dues parts amb l’objectiu d’aconseguir un document d’acord per definir clarament els terminis d’execució de la xarxa de fibra òptica a les diferents zones amb mancances de cobertura.
 119. Mantenir actualitzada la web de l’Ajuntament dedicada al “desplegament de la fibra òptica FTTH a Lleida”. Especialment per fer un seguiment de les negociacions i la posterior disponibilitat, en aquesta mateixa web, de l’acord adoptat en el qual es fixaran les fases d’execució del projecte de desenvolupament de la fibra òptica a Lleida.
  .
 120. Tornem a presentar un prec perquè es compleixi el calendari de millores de la zona del Turó de Gardeny que va demanar l’associació de veïns, i que va ser aprovada al ple de setembre de 2016.
 121. Tornem a presentar un prec per a la rehabilitació urgent de la Torre del Castell Templer, a causa d’una bretxa de grans dimensions que afecta l’estructura de la fortificació i que encara no s’ha solucionat.
 122. Tornem a presentar un prec per demanar la neteja del carrer Tram Unió, considerada una àrea d’esbarjo per a gossos.
  .
 123. Proposta per elaborar un mapa de les zones d’aparcament d’autocars a Lleida
 124. Revisar i fixar per part dels serveis tècnics municipals corresponents un mapa de les zones d’estacionament d’autocars a Lleida.
 125. Valorar, especialment, la possibilitat plantejada per les empreses d’autocars d’habilitar una zona d’aparcament regulat a l’av. Barcelona. En tractar-se del millor emplaçament per xofers per estar situat pròxim a l’estació d’autobusos.
  .
 126. Document de compromís amb el PSC en relació a la gestió del Pressupost de 2016.
 127. Amb l’objectiu d’instrumentar el control efectiu del compliment del cartipàs en relació a la gestió de la despesa, la Regidoria de gestió dels recursos, la seguretat pública i l’organització municipal demanarà mensualment a les diferents àrees gestores, regidories i organismes autònoms que manifestin en un informe quin és l’estat d’execució del seu pressupost indicant si hi ha algun tipus de despesa que s’hagi de dur a terme i que no disposi de pressupost, així com les factures registrades i no aplicades a pressupost amb una antiguitat superior a tres mesos. Mensualment, a més es donarà compte a la Comissió de la relació de factures entrades al registre el mes anterior.
 128. Les àrees gestores, regidories i organismes autònoms adequaran la seva actuació al pressupost aprovat, sense que es puguin adquirir compromisos de despesa superiors al pressupost aprovat, garantint en tot moment l’existència de crèdit adequat per al reconeixement de les despeses ordinàries (llum, neteja, subministraments,…) i l’adequat funcionament dels serveis, prioritzant els serveis bàsics i obligatoris.
 129. En el cas que de l’informe de les àrees, regidories i organismes autònoms posi de manifest una possible falta de recursos en alguna partida per a realitzar alguna actuació o activitat prevista, aquesta no es podrà dur a terme fins que s’hagi aprovat la corresponent dotació pressupostària.
 130. La proposta de modificació de pressupost que es tramitarà per tal d’aplicar el Romanent de lliure de la liquidació del 2015, així com el Fons de contingència i altres recursos dels que es que es pugui disposar, es basarà als següents criteris:
  a) garantir el funcionament dels serveis i equipaments
  b) garantir la no existència de reconeixement de crèdit en l’exercici 2017 provinent de 2016 o exercicis anteriors.
  c) respectar el crèdit d’aquelles partides que hagin sigut objecte de compromisos amb els diferents grups en l’aprovació del pressupost.
 131. Garantir que l’aplicació de fons de contingència a cadascuna de les partides que hagi de finançar, respecti les bases d’execució del pressupost (art. 87) i no es dediqui a finançar despeses discrecionals. La resta de partides s’han de finançar mitjançant transferències de crèdit provinents d’altres partides a criteri de l’equip de govern, sempre que no afectin serveis socials i promoció social.
 132. Donat que l’Ajuntament de Lleida ja està adherit a la plataforma de factura electrònica FACe i per tal de facilitar i agilitar, tant la tramitació com el control efectiu de la despesa, es prioritzarà la implantació d’un procediment de tramitació comptable electrònic de factures en aquells departaments generadors d’un gran volum de facturació, iniciant la prova pilot amb el consum de l’enllumenat municipal. Quan s’hagi constatat el seu correcte funcionament, s’estendrà la seva implantació a altres àrees gestores de despesa.
  .
 133. Sol·licitem el manteniment i neteja dels laterals de la carretera N-240 direcció Osca, especialment en el tram de la Facultat d’Agrònoms fins al Parc de les Basses d’Alpicat, ja que es troba plena de matolls, mala herba i arbustos.
 134. Estudiar per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament la implantació d’un semàfor a l’encreuament del carrer del Nord i l’avinguda del Segre.
 135. Estudiar per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament la implantació del doble sentit al carrer Isaac Albéniz.
 136. Sol·licitem la retirada dels testos que impedeixen la circulació als veïns del passeig Vescompte Arnau.
 137. Presentem un prec per establir un pla per minimitzar l’obstrucció a la sortida dels bombers al carrer Enric Farreny, especialment per la instal·lació del nou camp de futbol de gespa artificial.
 138. Presentem un prec per estudiar l’habilitació de zones d’aparcament a Ciutat Jardí. Per exemple als carrers adjacents (C/Pepita Uriz) perquè sigui d’un sol sentit i permeti l’aparcament en bateria.
 139. Presentem un prec per la neteja del carril bici del carrer Enric Farreny.
  .
 140. Proposta de resolució per la instal·lació de panells informatius d’edificis històrics desapareguts o existents dels quals no hi hagi informació in situ.
 141. El Consell de Patrimoni realitzarà un inventari dels edificis existents o desapareguts que fossin objecte de la instal·lació d’un panell informatiu.
 142. Incloure al pressupost de la Paeria de l’any 2017 una partida per la instal·lació d’aquests panells informatius.
  .
 143. Proposta de resolució per la dinamització de Rambla Ferran.
 144. Convocatòria de tallers participatius adreçats a veïns i professionals perquè aportin idees al nou projecte de Rambla Ferran.
 145. Convocatòria d’ajuts i microcrèdits per a l’obertura de negocis.
 146. Programació d’activitats a l’aire lliure i trasllat d’alguna fira, mercat o un altre esdeveniment anual.
 147. Instar a la Generalitat a recuperar els compromisos adquirits al Pla de Barris.
  .
 148. Proposta de resolució per l’increment de les ajudes socials municipals.
 149. Incrementar la partida de cohesió social i ocupació en 500.000 € per als pròxims pressupostos de 2017.
 150. Informar la Regidoria per a les polítiques de drets a les persones de l’augment de la partida destinada a fins socials, perquè siguin els tècnics els que decideixin, al seu millor criteri, la seva aplicació.
  .
 151. Proposta de resolució per l’habilitació de parades alternatives al bus escolar.
 152. Sol·licitem un estudi o recompte de les parades que utilitzen les empreses que tenen les concessions de transport escolar, a l’efecte de determinar on es produeixen aquests alentiments.
 153. Sotmetre a un estudi dels tècnics l’habilitació d’una parada alternativa amb una limitació horària que coincideixi amb l’anada i tornada dels alumnes, propera a la parada de bus ja existent.
  .
 154. Proposta de resolució per l’actualització del mapa de capacitat acústica de Lleida.
 155. Sol·licitem l’actualització del mapa de capacitat acústica de Lleida d’acord amb els criteris de la modificació feta pel Reial Decret 176/2009, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 16/2002.
 156. Realitzar mesures periòdiques, com a mínim un cop l’any, dels nivells de contaminació sonora de qualsevol tipus, en zones sensibles de la ciutat.
  .
 157. Pregunta sobre la despesa que ha ocasionat la reparació d’un vidre al balcó de l’Ajuntament després que CiU i la Crida col·loquessin estelades l’11 de setembre.
 158. Pregunta sobre la previsió de protegir patrimonialment el Monestir de Sant Ruf, després de la denegació per part de la Generalitat de declarar-lo Bé Cultural d’Interès Nacional.
 159. Preguntes: En quin estat es troba el projecte de la “Casa Gran” de Sucs? Quan es farà la concessió de l’alberg? Si no es destina a aquest ús, a quin ús es destinarà finalment?
 160. Sol·licitem la rehabilitació del carrer General i del carrer la Parra per connectar l’accés de l’Eix Comercial al carrer Canyeret pels dos costats.
  .
 161. Esmenes als Pressupostos de 2017:
 162. Reforç capítol 1 (1 Tècnic en responsabilitat patrimonial, 2 auxiliars administratius, 1 lletrat, 1 aux admin, 1 adjunt secretaria general, 1 cap assessoria jurídica, etc.).
 163. Pressupostos participatius (1 milió d’euros per realitzar aquells projectes votats pels ciutadans de Lleida).
 164. Reactivació del Centre Històric de la ciutat.
 165. Reforç de la partida de protocol de la Guàrdia Urbana.
 166. Reforç dels camins de l’Horta.
 167. Augment en despesa social (atenció i suport a nens en situació d’especial vulnerabilitat, atenció a persones sense llar i atenció a la gent gran).
 168. Creació d’unes jornades comercials.
 169. Pla de foment per a emprenedors.
 170. Suport a l’esport minoritari.
 171. Dinamització de Rambla Ferran.
  .
 172. Sol·licitem el condicionament d’uns tubs de reg al descobert en carrers de Balàfia per evitar possibles actes vandàlics i caigudes de vianants.

  2017

 173. Entre el carrer Alcalde Recasens amb Llibertat hi ha una cruïlla d’escassa visibilitat i complicada mobilitat. Sol·licitem millorar la zona.
 174. Plantegem una millora de la mobilitat a l’avinguda Garrigues, 45, a causa d’un encreuament d’escassa visibilitat.
 175. Al carrer Sabadell, a l’altura del col·legi Mirasan, s’acumulen vehicles en doble fila. Plantegem una millora de la mobilitat a la zona.
 176. Preguem la instal·lació d’un sistema de retenció per als contenidors de residus urbans.
 177. Pregunta: On s’ubicarà finalment l’estàtua de Ricard Vinyes?
  .
 178. Moció per a la destitució del president de la Federació de Municipis de Catalunya
 179. Com a institució adherida i com a mesura de transparència i regeneració democràtica, demanem que el nostre Ajuntament comuniqui formalment, abans de 15 dies, la petició de destitució del seu càrrec de President de Federació de Municipis de Catalunya, al Sr. Xavier Amor.
 180. Elevar al pròxim ple ordinari de la corporació, un punt en el seu ordre del dia, demanant la revisió de la continuïtat o no, del nostre Ajuntament, com a institució adherida a aquesta entitat municipalista.
 181. Traslladar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya, al seu President i la Junta Directiva.
  .
 182. Pregunta: Quina previsió hi ha per a la protecció del Monestir de Sant Ruf?
 183. Sol·licitem instal·lar les plaques amb els noms dels carrers de Maria Montessori i Marie Curie, donades les aportacions d’aquestes dues dones a la humanitat.
 184. Sol·licitem el manteniment dels arbres caiguts en l’Avinguda Onze de Setembre, 76, davant de la ludoteca municipal.
 185. Al carrer Sant Martí, damunt del carrer Tritó, hi ha desperfectes a la vorera. Sol·licitem un estudi econòmic per reparar la zona.
  .
 186. Pregunta: Es tindran en compte les aportacions / suggeriments de l’Associació d’Amics del Segrià per al projecte de millora del recinte emmurallat de la Seu Vella?
 187. Sol·licitem el canvi de denominació del projecte, per “muralla d’unió dels baluards de la Reina i de Louvigny, mur nord del baluard de la Reina i mur sud del baluard de Louvigny”.
 188. Incloure en el projecte de millora la menció als cables existents al mur afectat del baluard de la Reina i del tub que surt.
 189. Eliminar la vegetació existent.
 190. Les troneres en el tram de la muralla (baluard Louvigny) haurien de tenir un reajustament previst. Sol·licitem que es duguin a terme intervencions arqueològiques acurades en determinats elements del conjunt monumental.
  .
 191. Pregunta: Per què es té previst tancar l’accés al descampat del costat del carrer Albert Porqueres, que molts veïns utilitzen com a aparcament? És de titularitat privada?
 192. Al carrer Ferran el Catòlic, en les seves dues sortides, hi ha una cruïlla amb escassa visibilitat. Sol·licitem un projecte de millora de tots dos encreuaments.
 193. Manteniment i neteja de les columnes d’anuncis de la ciutat.
 194. Pregunta: En quin estat es troba el manteniment i neteja dels col·lectors d’aigua de la ciutat? Ens consta que en barris com al Secà requereixen una posada a punt.
 195. Pregunta: Està previst fumigar la zona de Pardinyes més propera al riu, per evitar la proliferació de rates i mosquits?
 196. Sol·licitem augmentar la freqüència de neteja dels equips d’ILNET per solucionar els problemes de brutícia al barri de Pardinyes.
 197. Sol·licitem estudiar un sistema de recollida de residus per als mercats de dissabte a la zona del Barris Nord, o una neteja més efectiva.
  .
 198. Sol·licitem implantar a Pardinyes les mesures més oportunes per solucionar el problema de cada estiu, plagues de mosquits i rates, especialment a les zones més properes al riu Segre.
 199. Manteniment en general de les instal·lacions del Centre Cívic de Pardinyes, el que inclou un augment de la freqüència de neteja, integrar algun tipus de protecció als finestrals per millorar la climatització i solucionar les humitats i filtracions d’aigua.
 200. A l’entrada del Centre Cívic de Pardinyes cal una rampa d’accés per a persones amb discapacitat.
 201. Solucionar els problemes de comunicació entre l’associació de veïns de Pardinyes i l’Ajuntament. Per exemple, no van rebre invitació per a la recepció del futbol femení a Pardinyes, no se’ls ha informat del sistema de recollida selectiva porta a porta o dels canvis de recorregut de la línea 5 del bus.
  .
 202. Sol·licitem millorar el passeig de l’Avinguda Puig Andreu, que es troba en mal estat.
 203. Esmenar els errors detectats en l’App Apunta Lleida.
 204. Pregunta: Quina previsió hi ha per habilitar un altre local per als temporers, després que el Mercat de Santa Teresa s’enderroqui?
  .
 205. Pregunta: Hi ha algun pla a mig o llarg termini per augmentar els nínxols del cementiri municipal de Lleida?
 206. Pregunta: Hi ha alguna zona catalogada com a zona verda al cementiri municipal de Lleida?
  .
 207. Proposta de resolució per la signatura de convenis entre ajuntaments al voltant de Lleida
 208. Fomentar l’intercanvi d’actes culturals, turístics, esportius i gastronòmics entre tots els ajuntaments del voltant de la ciutat de Lleida.
 209. Realitzar convenis per difondre la programació artística amb els ajuntaments que estiguin interessats, tant de Catalunya com de l’Aragó.
 210. Aprofitant que la direcció artística la gestiona directament l’Ajuntament, difondre tota la programació artística en els ajuntaments del segon punt. Especialment disposar d’aquesta programació en les dues llengües oficials, el català i el castellà.
 211. Oferir packs de visites a preus atractius, per exemple “packs culturals” i / o “packs gastronòmics”, que es difondran en tots els consistoris.
 212. Reflectir tot aquest contingut en una signatura amb els alcaldes dels municipis, amb l’objectiu de promocionar i difondre els acords.
  .
 213. Proposta de resolució per promocionar la Selecció Espanyola de Futbol a Lleida.
 214. L’Ajuntament de Lleida, juntament amb el Club Lleida Esportiu i la Federació Catalana de Futbol, ​​enviarà una petició formal a la Reial Federació Espanyola de Futbol i altres organismes responsables perquè la Selecció Espanyola de Futbol o la Selecció Espanyola de Futbol sub-21 jugui un partit al Camp d’Esports de Lleida.
 215. Cedir el terreny del Camp d’Esports de Lleida a la Selecció Espanyola amb motiu del partit, el dia i hora convinguts. I instal·lar una pantalla gegant en un espai cèntric de la ciutat per retransmetre el partit als seguidors de”La Roja”.
 216. Fixada la data i hora del partit, fer la màxima difusió a través dels canals de comunicació municipals i animar als comerços i les entitats de la ciutat a difondre-ho.
 217. Per tal de promocionar la Seu Vella com a Patrimoni Mundial de la Humanitat, ficar els mitjans necessaris perquè els jugadors puguin realitzar per part de la regidoria de promoció de la ciutat i del turisme i la regidoria d’esports una visita dels jugadors de la Selecció a la Seu Vella durant el dia o dies del partit.
  .
 218. Proposta de resolució per avançar Lleida cap a l’Smart City.
 219. Licitació de punts d’accés Wi-Fi en els llocs més coneguts i freqüentats de Lleida (com la Plaça Sant Joan, la plaça Ricard Vinyes, la plaça de la Catedral, la Seu Vella, Museus, Biblioteques, Centres Cívics, Auditori, Conservatori, Castell de Gardeny, Pavellons, etc.) a operadors de telecomunicacions per complir la legislació vigent en matèria de telecomunicacions.
 220. Aprofitar el portal Wi-Fi per donar informació de la ciutat, ofertes, promocions, actes culturals i esportius, oferir notícies del comerç i la ciutat en general. Així com promocionar els punts d’accés Wi-Fi als comerços de la ciutat, oferint informació sobre aquests.
 221. Implementar els primers passos de vianants amb llums LED als punts amb més risc d’atropellaments i estadísticament més perillosos, amb l’objectiu d’implementar millores en la seguretat viària.
 222. Incrementar els punts de càrrega de vehicles elèctrics de la ciutat, ja que cada vegada són més els vehicles híbrids i elèctrics que circulen per ella.
 223. Avançar en la implantació de l’enllumenat LED a tota la ciutat, respectant el projecte que s’està desenvolupant.
 224. Sol·licitar l’adhesió de Lleida a la “Xarxa espanyola de ciutats intel·ligents”, per intercanviar experiències i treballar conjuntament amb un model de gestió sostenible i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. I  traslladar aquesta proposta d’aprovació al pròxim ple ordinari de l’Ajuntament de Lleida.
 225. Fixar una partida econòmica en els pròxims pressupostos municipals amb l’objectiu d’implementar les mesures previstes del primer al sisè punt d’aquesta proposta.
  .
 226. Pregunta: Està prevista alguna inversió per al clavegueram de Sucs?
 227. La parada de bus entre els carrers Alcalde Porqueres i Escultor Corselles, genera problemes de mobilitat a la zona. Preguem que es busqui una ubicació més idònia.
 228. Sol·licitem millorar la il·luminació dels pàrquings ubicats al barri del Secà de Sant Pere.
 229. Demanem solucionar els problemes de mobilitat a la zona de davant de l’Estació Lleida Pirineus.
  .
 230. Moció per requerir a l’empresa concessionària de l’Estació d’Autobusos de Lleida una millora en l’estat general de conservació de l’estació.
 231. Sol·licitem la presència dels tècnics municipal a efectes d’inspeccionar i revisar les instal·lacions i emetre un posterior informe tècnic en relació a l’estat de conservació i manteniment de l’Estació d’Autobusos de Lleida.
 232. D’acord amb els informes dels tècnics municipals sobre l’estat en què es troba l’estació, i si és el cas, requerir a l’empresa concessionària de l’Estació d’Autobusos de Lleida el manteniment i condicionament amb caràcter d’urgència de l’estació, mentre no s’executa el projecte de la nova estació d’autobusos, prevista per als pròxims anys.
 233. Traslladar la moció al departament tècnic municipal corresponent i a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, encarregats de la inspecció d’aquests serveis públics.
  .
 234. Pregunta: Hi ha alguna novetat sobre el sistema de recollida porta a porta a Lleida? Està decidit quin serà el primer barri a implementar?
 235. Els carrers Calderies i la Palma presenten una pavimentació lliscant, preguem la instal·lació de pavimentació antilliscant per evitar possibles accidents.
 236. El carrer General continua obert i sense condicionar, suggerim el tancament de la zona més degradada.
 237. Adequar en la mesura del possible la senyalització, condicionament (fonts i bosses per excrements a les papereres, per exemple) així com un increment de la neteja de les zones d’esbarjo per a gossos situada al carrer Xavier Puig Andreu, al barri de Pardinyes.
 238. Adequar en la mesura del possible la senyalització, condicionament (fonts i bosses per excrements a les papereres, per exemple) així com un increment de la neteja de les zones d’esbarjo per a gossos situada a l’avinguda de la Canadenca, al barri de la Bordeta.
 239. Adequar en la mesura del possible la senyalització, condicionament (fonts i bosses per excrements a les papereres, per exemple) així com un increment de la neteja de les zones d’esbarjo per a gossos situada en l’accés a Gardeny pel carrer de Cardenal Cisneros, al barri de la Mariola.
 240. Adequar en la mesura del possible la senyalització, condicionament (fonts i bosses per excrements a les papereres, per exemple) així com un increment de la neteja de les zones d’esbarjo per a gossos situada al carrer dels Til·lers, a Ciutat Jardí.
  .
 241. Esmenes als Pressupostos de 2018:
 242. Mantenim els Pressupostos Participatius.
 243. Augmentem les Ajudes a emprenedors i petits comerciants de 50.000 a 150.000 €.
 244. Continuem destinant 1M € a serveis socials.
 245. Consolidem les ajudes a l’esport minoritari.
 246. Seguim invertint en la millora dels camins de l’Horta.
 247. Dinamitzar i revitalitzar la Rambla Ferran i el Centre Històric.
 248. Augmentem la plantilla de la Guàrdia Urbana amb 5 noves incorporacions.
 249. Millorem la seguretat en els passos de zebra amb la instal·lació de llums LED.
 250. Creem el primer punt Wi-Fi Públic de la ciutat de Lleida.
 251. Augmentem els punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
 252. Les subvencions s’atorgaran mitjançant concurs públic.
 253. Demanarem la licitació immediata de la zona blava per (posar fi a) l’actual situació irregular.
 254. Augmentem la plantilla de treballadors públics en diverses àrees de l’Ajuntament.

  2018

 255. Sol·licitem el manteniment dels elements reductors de velocitat del trànsit a Llívia.
  .
 256. Moció de resposta efectiva als episodis d’epidèmia gripal.
 257. La Paeria agraeix i reconeix el treball i l’esforç realitzat per tot el personal sanitari, que es veu exposat a una situació d’estrès permanent per l’excés de treball i l’escassetat de personal i fins i tot d’espai físic per a les condicions en què es veuen obligats a treballar.
 258. La Paeria insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla que permeti donar resposta efectiva als períodes d’epidèmia gripal que sigui aplicable anualment de forma automàtica, compost per, almenys, els següents punts: Establiment d’un punt assistencial de 24 hores com a mínim durant els pics epidèmics. Per realitzar aquesta assistència extra es comptarà amb substituts i, en la seva absència, amb personal del centre o de la zona als quals se’ls compensarà adequadament. En el cas de la nostra ciutat aquest punt pot ser el Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Prat de la Riba, que en l’actualitat no ofereix aquests serveis.
 259. La Paeria insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla que permeti donar resposta efectiva als períodes d’epidèmia gripal que sigui aplicable anualment de forma automàtica, compost per, almenys, els següents punts: Creació de protocols d’estratègies clíniques de selecció ràpida per a la derivació hospitalària (Saturació d’O2, Freqüència cardíaca i respiratòria, edat, Comorbiditat, etc.).
 260. La Paeria insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla que permeti donar resposta efectiva als períodes d’epidèmia gripal que sigui aplicable anualment de forma automàtica, compost per, almenys, els següents punts: Inclusió al portal de la transparència dels indicadors mensuals de les derivacions a urgències hospitalàries desagregat per regió sanitària, centre hospitalari i centre de salut, així com els indicadors de vacunació antigripal. Especificant com a indicador de qualitat en Atenció Primària el percentatge de població de risc vacunada i el nombre de derivacions a urgències no ateses prèviament en atenció primària.
 261. La Paeria insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla que permeti donar resposta efectiva als períodes d’epidèmia gripal que sigui aplicable anualment de forma automàtica, compost per, almenys, els següents punts: Reforç en les campanyes de vacunació antigripal a tots aquells col·lectius en què la comunitat científica considera indicats per donar major difusió educativa a les mesures higièniques de prevenció.
 262. La Paeria insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla que permeti donar resposta efectiva als períodes d’epidèmia gripal que sigui aplicable anualment de forma automàtica, compost per, almenys, els següents punts: La contractació del personal que es prevegi necessària, tant per a les noves unitats com per reforçar els serveis més afectats o per a l’atenció domiciliària.
 263. La Paeria insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla que permeti donar resposta efectiva als períodes d’epidèmia gripal que sigui aplicable anualment de forma automàtica, compost per, almenys, els següents punts: Reversió de les retallades en el sistema públic de salut a Catalunya, a través de la reobertura dels serveis d’urgències nocturnes d’Atenció Primària tancats a partir de l’any 2012, i dotar dels recursos necessaris al personal sanitari.
 264. Traslladar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Salut, a la Secretària de Salut Pública, a la Subdirecció Regional a Lleida i Alt Pirineu i Aran i al Servei de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran i al coordinador / de Programes de Salut Pública al Segrià.
  .
 265. Estudiar la viabilitat d’augmentar la freqüència de busos de la L-7 els dissabtes al matí per donar cobertura a la gent que treballa i als clients del mercat de Pardinyes.
 266. Sol·licitem col·locar un mirall al carrer Vall Ferrera, a Ciutat Jardí, i estudiar la possibilitat de posar més miralls per millorar la seguretat a les cruïlles del carrer.
 267. Estudiar la viabilitat d’ampliar la parada de bus situada davant de l’aparcament de zona blava de l’Estació Lleida Pirineus.
 268. El carrer Beat Castelló Alleu, al barri de Balàfia, és de dos sentits i falta senyalització horitzontal. Sol·licitem que es realitzin les tasques de manteniment de la zona.
 269. Estudiar la viabilitat de reduir a un sol carril el carrer Baró de Maials en direcció Polígon del Segre, entre el carrer Camí de Corbins i l’Avinguda Tortosa, perquè són carrils estrets.
 270. Proposta de medalla al mèrit cultural i / o artístic al Sr. Joan-Ramon González Pérez.
 271. Pregunta: Quin ha estat el cost detallat de les tasques de neteja de la retirada de cartells, pancartes, llaços i / o pintades del mobiliari urbà que s’ha dut a terme des de l’1-O?
 272. Sol·licitem el manteniment en els accessos a les places o zones amb terra desnivellada per a les persones amb discapacitat de la ciutat.
 273. Sol·licitem el manteniment del carril bici 11 de Setembre davant el cap Onze de Setembre, arribant a la plaça Europa.
 274. Sol·licitem augmentar les tasques de neteja de forma temporal al grup d’habitatges Vora Via, situat entre el carrer Priorat i el carrer Vallès.
 275. Estudiar la implantació d’una regulació semafòrica al pas de vianants situat entre Blas Infante i Avinguda València, just al costat de la sortida del pàrquing de la plaça.
  .
 276. Moció sobre la política d’habitatge al municipi.
 277. Posar en marxa un protocol de comunicació amb l’objectiu que els grans tenidors que tinguin constància que les seves propietats han estat ocupades per aquests grups organitzats, prenguin amb la màxima celeritat les mesures oportunes per a denunciar l’ocupació i coordinar les seves accions legals, amb total transparència, amb els serveis municipals
 278. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana posaran en comú els casos dels quals tinguin constància i treballaran col·laborant en la investigació, intervenció i valoració per evitar els delictes de venda de claus d’habitatges ocupats, informant la Comissió Informativa de Gestió, organització i Seguretat municipal
 279. Instar l’aplicació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l’habitatge, en aquells casos en què s’observi una manifesta inacció per part dels grans tenidors d’habitatge pel que fa al manteniment i cura dels immobles de la seva propietat o una falta de diligència a l’hora de denunciar les ocupacions.
 280. Establir els acords necessaris perquè, en cas d’expropiació temporal d’immobles de grans tenidors, es facin càrrec de les despeses derivades del condicionament i manteniment d’aquells immobles provisionals en possessió de l’Ajuntament.
  .
 281. Pregunta: Quin ha estat el cost detallat de les tasques de neteja de la retirada de cartells, pancartes, llaços i / o pintades del mobiliari urbà que s’ha dut a terme des de l’1-O?
 282. Pregunta: Quin ha estat el cost detallat de les hores extra dels agents de la Guàrdia Urbana amb motiu de les diferents actuacions (manifestacions, concentracions …) a partir dels fets de setembre de 2017 al Parlament?
 283. Presentem un prec perquè s’efectuï el manteniment dels reductors de velocitat que es troben en mal estat i també els que han estat retirats i no s’han substituït, concretament al carrer Alcalde Recasens.
  .
 284. Moció per a la celebració d’activitats en el marc de l’any europeu del patrimoni cultural 2018.
 285. Instar a l’Ajuntament de Lleida a donar suport a la consideració de l’any 2018 com l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, tal com queda considerat en la resolució 486 / XI del Parlament de Catalunya sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural.
 286. Instar a l’Ajuntament a participar activament i realitzar activitats que s’emmarquen oficialment dins de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. L’objectiu és involucrar estretament als ciutadans amb el patrimoni cultural i ajudar a “provocar un veritable canvi en la manera en què gaudim, protegim i promovem el patrimoni”.
 287. Instar a l’Ajuntament a promocionar i difondre entre la ciutadania l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, aprofitant les possibles ajudes en aquesta matèria de la comunitat europea.
  .
 288. Al carrer la Manxa, del barri del Secà, just al final del carrer hi ha un terraplè amb un fort desnivell. Per evitar possibles accidents, preguem la instal·lació d’alguna tanca o mesura de seguretat.
 289. Presentem un prec perquè s’efectuïn tasques de manteniment, neteja i desbrossat de tota la zona periurbana que envolta la trama de Lleida.
  .
 290. Esmenes al POUM de l’Ajuntament de Lleida
 291. Es proposa incorporar a la regulació de la Ronda Verda, de les normes urbanístiques, les condicions que garanteixin la seva accessibilitat des dels diferents carrers i altres espais públics de la ciutat, com les zones verdes i els equipaments, de manera que la Ronda Verda sigui un element amb alta permeabilitat urbana.
 292. Es proposa incorporar un “model” de conveni marc, entre els propietaris dels àmbits de sòl urbanitzable no delimitat i l’Ajuntament, que serveixi de guia a l’hora d’establir les condicions per a la delimitació dels sectors, en relació amb els indicadors de caràcter social, tal com està previst a la Normativa.
 293. Aquest “model” de conveni marc quedarà fixat com annex del POUM, per a la seva correcta implantació en el moment de la pressa d’acords entre els propietaris dels àmbits de SNC i l’Ajuntament
 294. Es proposa incorporar zones d’aparcament dissuasiu, vinculats als eixos de comunicació principals de caràcter territorial.
 295. Aquestes zones d’aparcament s’han d’executar amb el desenvolupament dels sectors urbanitzables no delimitats, perimetrals a la zona urbana actual, i han de comportar la dotació de serveis bàsics, vinculació amb el transport públic i amb els eixos de bicicletes i de vianants.
 296. Han de disposar de punts de càrrega de vehicles elèctrics i zones cobertes per als vehicles, ja sigui amb elements naturals o, donat el cas, artificials.
 297. Preveure també la possibilitat de zones destinades a aparcaments d’autocars, al disposar els passatgers d’una bona connexió amb el centre de la ciutat.
 298. Es proposa incorporar, als plànols d’ordenació del POUM, l’estructura bàsica dels carrils bici que han d’abastir la ciutat i els sectors urbanitzables que comporten el futur desenvolupament d’aquesta.
 299. Aquesta xarxa bàsica s’ha de dissenyar amb continuïtat, buscant la interconnexió del conjunt de barris de la ciutat, especialment amb les zones verdes i els equipaments, i s’ha d’articular a través de la Ronda Verda.
  .
 300. Proposta per al manteniment de la zona dels blocs Blancs de Balàfia.
 301. Per tal de connectar millor la zona, que es dugui a terme la posada en marxa de les obres de connexió dels carrers annexes als blocs i el manteniment de les existents, com més aviat millor.
 302. Manteniment, o bé sol·licitud de manteniment, al propietari del carreró que comunica amb els Jardins situats prop de l’Avinguda Alcalde Porqueres, que actualment es troben en males condicions.
 303. Valoració tècnica d’obrir el pas per als veïns pel carreró que comunica amb els Jardins situats a prop de l’Avinguda Alcalde Porqueres.
  .
 304. Proposta de resolució per iniciar una campanya de civisme dels propietaris d’animals de companyia
 305. L’Ajuntament de Lleida impulsarà un seguit de campanyes de conscienciació i civisme sobre la recollida de deposicions dels animals de companyia per tal de fer visible la necessitat que, entre tots, s’aconsegueixi millorar la qualitat de neteja de tots els carrers de Lleida.
 306. S’aprofitaran també altres campanyes municipals sobre animals de companyia, com ara la dels abandonaments, per fer difusió.
 307. Fer coneixedora a la ciutadania dels mecanismes de què disposen per comunicar incidències o denunciar els comportaments incívics dels propietaris d’animals de companyia.
 308. Els serveis de medi ambient elaboraran un estudi de les zones on hi ha una major quantitat de deposicions que serviran per informar els serveis de mobiliari urbà per a plantejar la situació de noves papereres amb bosses biodegradables.
 309. Destinar un apartat d’inversions per als pressupostos de 2019 per dur a terme les esmentades campanyes de civisme i conscienciació i l’adquisició de papereres especials amb bosses biodegradables per recollir les deposicions.
 310. Fixar un termini d’avaluació de les polítiques de conscienciació i civisme sobre les deposicions dels gossos per analitzar l’efectivitat de les campanyes.
 311. Valorar l’ús de les bosses biodegradables per analitzar l’efectivitat de les campanyes i valorar l’ús de les bosses biodegradables destinades a facilitar la recollida d’excrements a la via pública.
  .
 312. Proposta de resolució per al manteniment dels equipaments educatius de l’Ajuntament de Lleida.
 313. Elaborar un pla de manteniment de les instal·lacions i dels equipaments educatius que siguin competència de l’Ajuntament de Lleida.
 314. Que aquest pla de manteniment de les instal·lacions educatives es dugui a terme anualment, com a mínim, en 5 equipaments.
 315. Habilitar unes partides pressupostàries fixes a partir dels pròxims pressupostos de l’Ajuntament de Lleida de 2019 per tal de fer efectiva l’execució de l’esmentat pla anual de manteniment.
 316. Elaborar un informe tècnic previ a l’actuació, que s’inclourà dins del pla de manteniment anual de l’esmentat punt primer, per valorar les instal·lacions educatives que requereixin un manteniment més urgent.
  .
 317. Proposta de resolució del concurs de murals, “A-mural-art”.
 318. L’Ajuntament de Lleida impulsarà un concurs de murals a la ciutat, de nom “A-mural-art”.
 319. La convocatòria tindrà per objecte la realització de 3 murals per embellir els barris de la ciutat i podran participar totes les persones majors d’edat.
 320. L’activitat vindrà acompanyada de tallers perquè els professionals difonguin els coneixements d’aquesta expressió artística.
 321. Destinar una dotació econòmica per a aquest concurs en els propers pressupostos de 2019. La despesa es divideix en dos premis de la mateixa quantia i inclou les despeses de material (assegurances, grues, pintures i totes les eines per al seu correcte desenvolupament).
 322. Un dels premis s’atorgarà a un artista a nivell local i els altres dos estan oberts a tothom.
 323. Els detalls específics del concurs estaran regulats en les bases de la convocatòria que redactaran coordinadament els diferents departaments tècnics de l’Ajuntament de Lleida.
  .
 324. Valorar tècnicament la col·locació de miralls a l’entrada de la Porta del Lleó, al conjunt monumental del Turó de la Seu Vella, per facilitar la visibilitat als vehicles que circulen d’entrada i sortida.
 325. Al barri de Balàfia, instar els serveis tècnics a estudiar l’habilitació d’un pas de vianants, al carrer Corts Catalanes, concretament a la cruïlla amb carrer Bonifaci, amb l’objectiu de facilitar el pas als vianants en aquesta zona.
 326. Parts del paviment de Ricard Vinyes són lliscants, perquè trobem elements decoratius del paviment que són llisos i poden provocar caigudes. Sol·licitem un estudi tècnic per solucionar-ho.
  .
 327. Manteniment i millora de la senyalització de les instal·lacions esportives.
 328. Millorar la senyalització de les zones esportives dels barris i estudiar la seva ubicació més idònia, especialment en les que falta els panells indicadors. Com, per exemple, el Pavelló de Magraners, de la Bordeta i Cappont; o dels camps de futbol de la Bordeta.
 329. Manteniment dels panells indicadors existents que ho requereixin.
 330. Incloure en els pressupostos de la Diputació de Lleida una partida anual de 150.000 euros per al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
 331. Hem aconseguit la implicació de la Diputació en el Pla de Muralles del Turó de Gardeny.
 332. Destinar una aportació a l’Associació Shalom de 15.000 euros.
  .
 333. A la plaça Maria Magdalena són necessàries més zones d’ombres, a causa de la manca de substitució de l’arbrat en les àrees preparades per plantar. Sol·licitem la reposició d’arbres en aquesta plaça de Lleida.
 334. La plaça interior Tragó de Noguerola, propera al carrer Tarragona, es troba en males condicions per una falta de manteniment. Sol·licitem, per tant, un condicionament i manteniment de la zona.
 335. Manteniment de la zona i estudi per plantejar l’agrupació de les dues senyals a l’entrada a Lleida per Avinguda Flix, a la Bordeta.
  .
 336. Moció per instar a la Generalitat de Catalunya a què construeixi els instituts de Cappont i Balàfia.
 337. Instar la Generalitat de Catalunya a presentar en seu parlamentària els resultats del Treball de la Comissió Mixta respecte de les necessitats d’escolarització i de construcció dels nous instituts abans de finalitzar 2018
 338. Instar la Generalitat de Catalunya a què construeixi un institut al barri de Cappont
 339. Instar la Generalitat de Catalunya a què construeixi l’institut Escola Pinyana
 340. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

  2019

 341. Proposta de Resolució perquè la Paeria negociï amb la Diputació de Lleida la implantació de la fibra òptica a l’Horta de Lleida.
  .
 342. Proposta de Resolució per implantar el projecte CES (Captura, Esterilització i Deixar anar) per a les colònies de gats als barris de Lleida.
 343. Implantar en els barris de Lleida el projecte CES per a les colònies de gats.
 344. Els tècnics de la regidoria corresponent informessin del nombre total de cuidadors de gats “oficials” que hi ha actualment i després d’aplicar el CES per comprovar si ha augmentat.
 345. Mantenir una relació fluida entre les associacions de veïns i les protectores d’animals per poder treballar en el projecte CES i aconseguir voluntaris.
 346. Elaborar un pressupost de les despeses de veterinari, adequació de llocs i senyalització de les zones.
  .
 347. Prec per incrementar la neteja del carrer Conca de Barberà de Balàfia.
 348. Manteniment de la plaça Escorxador i dels Jardins de la Serreta, especialment de la zona enjardinada.
 349. Manteniment i neteja dels Jardins de la Serreta, al barri Escorxador-Templers, a causa de la brutícia present a la zona.
 350. Estudiar la possibilitat d’implantar contenidors d’escombraries al carrer Lluís Companys.
 351. Condicionar les tanques perimetrals del pati de l’escola Francesco Tonucci, que estan en greus desperfectes.
  .
 352. Projecte d’aparcament tancat de bicicletes i VMP
 353. Valoració i estudi econòmic de la licitació, mitjançant contracte de gestió, d’un servei d’aparcament tancat per a bicicletes i vehicles de Mobilitat Personal.
 354. Estudi per a la redacció d’un reglament de servei d’aparcament segur de Bicicletes i VMP
  .
 355. Establir un calendari per al manteniment i la neteja de les entrades d’accés a la ciutat de Lleida
 356. Establir un calendari amb les campanyes de manteniment de la vegetació de les cunetes de les carreteres d’accés a la ciutat, sobre la base de la reorganització i l’optimització dels actuals serveis de neteja
 357. Establir un calendari amb els períodes d’increment de serveis intensius que es realitzen a la ciutat durant els períodes d’estiu i tardor, d’acord amb la reorganització i l’optimització dels actuals serveis de neteja
 358. Establir un calendari amb les campanyes de manteniment de la vegetació dels espais públics i solars amb risc d’incendi
  .
 359. Al carrer del Riu, els embornals no desaigüen bé i estan mal alineats. Valorar la revisió de la zona per evitar acumulació d’aigua
 360. Al davant de l’Institut Gili Gaia, a l’avinguda Alcalde Areny, les voreres es troben en mal estat i alguna de les papereres no estan subjectes. Sol·licitem el manteniment de la zona
 361. Al carrer Palauet, la vegetació del carril bici dificulta la circulació en bicicleta. Sol·licitem el manteniment de la zona
  .
 362. Acte de reconeixement als voluntaris de les campanyes de temporers de Lleida
 363. Donar trasllat a la Regidoria encarregada per organitzar un acte de reconeixement a la tasca del voluntariat per a la campanya de temporers de 2018 i implantar aquest reconeixement per als següents anys.
  .
 364. Manteniment del carril bici per l’Hospital Arnau de Vilanova, concretament al carrer de l’Arquitecte Gomà. Valorar netejar la vegetació que ho fa intransitable.
 365. Revisar un panell indicatiu del carrer de la Costa de Magraners, un senyal que està al costat de la parada de bus. El senyal indica a la dreta i els vehicles es desvien cap al Carrer Benvinguda, per error-
 366. Estudiar la possibilitat d’apagar la il·luminació de la publicitat estàtica de les parades de bus i dels “mupis”, en les franges horàries de la matinada
 367. Revisar l’estat de les papereres al carrer Magí Morera i la neteja de la placa del carrer Segrià
 368. Manteniment de la pista poliesportiva situada a l’Avinguda Onze de Setembre i al camí Corda de Gardeny, ja que es troba en mal estat i donava servei als barracons de l’Escola Magí Morera mentre es feien les obres del nou centre escolar.
 369. Ens consta que l’App “Appunta Lleida” només disposa de la versió en català com a idioma per defecte d’utilització. Per tant, sol·licitem la possibilitat de disposar de l’aplicació també en castellà.
 370. Retransmissió dels plens per streaming de la Diputació de Lleida.
 371. Sol·licitem la neteja de les columnes d’anuncis que porten anys acumulant cartells publicitaris.
 372. Sol·licitem la neteja de les restes que hi ha al terra de la columna de publicitat del carrer Jaume II.
 373. Sol·licitem el manteniment i la neteja dels plafons publicitaris.
  .
 374. Iniciar una campanya de detectors de fum
 375. Valoració tècnica de la proposta per iniciar una campanya de detectors de fum per la Regidoria de Benestar Social de la Paeria i els cossos de Bombers, Guàrdia Urbana i Protecció Civil
 376. Establir un calendari, organització i coordinació entre la Regidoria de Benestar Social i els cossos de Bombers, Guàrdia Urbana i Protecció Civil per a impartir les xerrades de prevenció d’incendis a la llar
 377. Valorar l’assignació d’una partida de 20.000 euros per a la compra i instal·lació de detectors de fum que aniran destinats als col·lectius amb especial vulnerabilitat a Lleida
 378. Traslladar aquests acords a la Regidoria de Benestar Social de la Paeria, als cossos de Bombers, Guàrdia Urbana i Protecció Civil
  .
 379. Estudi sobre la situació de l’antiga granja militar de Rufea
 380. Elaborar un estudi, per part del departament que correspongui de l’Ajuntament, per valorar la situació en què es troben les antigues casernes de cavalleria situades a la partida de Rufea, al costat dels Aiguamolls
 381. Valorar quins edificis es troben en estat ruïnós o quins edificis es poden restaurar
 382. Valorar el manteniment de les espècies arbòries que es troben dins del recinte
 383. Elaborar un informe de valoració econòmica dels dos punts anteriors i, posteriorment, tancar el perímetre de les antigues casernes amb una tanca per evitar situacions de risc per a les persones
  .
 384. Sol·licitem la neteja i el manteniment de la zona més propera a les dependències militars del Turó de Gardeny
 385. Sol·licitem la neteja i el manteniment dels voltants del PCiTAL.
  .
 386. Proposem atorgar un carrer a la professora francesa Madame Suzanne Mornet de Miguel
  .
 387. Proposta de Resolució per la millora de determinades parades d’Autobusos de Lleida.
 388. Realitzar un estudi de valoració de mobilitat de la parada de bus situada davant de l’Avinguda Blondel, 96.
 389. Realitzar un estudi de valoració econòmica d’ampliació de la parada de bus situada  davant de l’Avinguda Blondel, 96, per ser una parada molt freqüentada.
 390. Realitzar un estudi de valoració de mobilitat de la parada de bus situada a Príncep de Viana, a l’altura de la zona blava del costat de l’Estació Lleida-Pirineus.
 391. Realitzar un estudi econòmic de l’ampliació de la parada de bus situada a Príncep de Viana, a l’altura de la zona blava del costat de l’Estació Lleida-Pirineus.
  .
 392. Precs per millorar el barri del Secà de Sant Pere.
 393. Sol·licitar la reparació del forat que hi ha a la via de l’Avinguda Llibertat.
 394. Manteniment de l’aparcament de bicicletes de l’Avinguda Llibertat.
 395. Valoració econòmica per a noves implantacions d’aparcament de bicicletes en aquesta zona.
 396. Estudi de mobilitat sobre el pas de vianants situat a l’avinguda Marimunt per reduir la inseguretat per als vianants.
 397. Manteniment de l’enllumenat de la plaça Francesc Solana.
 398. Manteniment de la il·luminació al camí Partida de la Cort.
 399. Manteniment de la il·luminació a l’aparcament al costat de ‘Fruits Siurana’.
  .
 400. Manteniment de la via pública del carrer Cardenal Cisneros.
  .
 401. Sol·licitud per concedir una placa de la Paeria al mèrit cultural o artístic a l’associació escala honorífica de Ferrocarrils.
  .
 402. Manteniment i neteja del carrer de Roca i Lletjós, al barri de Balàfia.
 403. Manteniment i neteja del carrer Sant Climent, al barri de Pardinyes.
  .
 404. Pregunta a la comissió de les Persones: Quin organigrama hi ha previst per a la campanya de temporers de 2019?
 405. Pregunta a la comissió de les Persones: On se situarà l’oficina d’atenció?
 406. Pregunta a la comissió de les Persones:  Es disposarà d’un servei de consignes i dutxes com en l’anterior campanya?